Čeľaď: Rosaceae Juss. – růžovité / ružovité

Waldsteinia teppneri

Rozšírenie: Taxón na Slovensku známy iba zo západného okraja Štiavnických vrchov, z PR Bralce a blízkeho okolia, dovedna zo 4 mikrolokalít. Mimo územia Slovenska boli podobné rastliny (pentaploidy) nájdené v juhovýchodných Alpách v Rakúsku na 3 lokalitách, taktiež sú označované ako W. teppneri, je však veľmi pravdepodobné, že majú iný fylogenetický pôvod a vznikli nezávisle.

Ekológia: Na Slovensku rastie na kyslom a na živiny chudobnom ryolite, na humóznych, štrkovitých až kamenistych pôdach v nadmorskej výške 300–400 m v pozmenených listnatých lesoch s prímesou jedle. V podraste krovín vytvára často ± súvislé zárasty. Kvitne v apríli až v júni.

Waldsteinia teppneri

Opis: Trváca, 5–10 cm vysoká bylina. Podzemok s poplazmi. Stonka priama alebo vystúpavá, málo rozkonárená, chlpatá. Listy v ružici dlhostopkaté, slabo kožovité, okrem trojpočetných listov sú prítomné aj listy 2–3-dielne alebo 2–3-zárezové. Lístky krátkostopkaté alebo sediace, široko obrátene vajcovité, v hornej tretine laločnaté, laloky na hornom okraji nerovnako pílkovité, tmavozelené, lesklé, chlpaté. Listence úzko trojuholníkovité. Kvetné stopky v hornej časti s odstávajúcimi dlhými chlpmi. Kalištek aj kalich naspäť odstávajúci. Korunné lupienky 4–10 mm dlhé. Tyčiniek 10, po 5 v dvoch kruhoch, čnelky na báze po odkvitnutí odpadávajú. Plodom je nažka.

Ohrozenie a ochrana: V Červenom zozname SR je kvôli svojej vzácnosti hodnotená v kategórii kriticky ohrozených – CR. Priamo však nie je ohrozená ľudskými aktivitami, keďže väčšina populácie leží v prírodnej rezervácii a má teda zabezpečenú územnú ochranu. Patrí medzi zákonom chránené druhy.

Poznámka: Druh bol pomenovaný na počesť H. Teppnera, ktorý sa venoval výskumu Waldsteinia ternata agg. Pentaploid, rodičovskými taxómni by mali byť východokarpatská Waldsteinia ternata subsp. trifolia (K. Koch) Teppner a Waldsteinia ternata subsp. magicii Májovský. Morfologicky sa W. teppneri vyznačuje tým, že listy v ružici sú okrem trojpočetných aj 2–3-dielne alebo 2–3-zárezové. Lístky sú krátkostopkaté alebo sediace, široko obrátene vajcovité, slabo kožovité, tmavozelené. Rastliny sa taktiež na prvý pohľad líšia od W. t. subsp. magicii tým, že sú menej chlpaté. V checklistoch širších geografických území (The Euro+Med PlantBase, POWO) sú všetky európske populácie z okruhu W. ternata agg. synomizované pod menom Waldsteinia ternata subsp. trifolia (K. Koch) Teppner. Skupina si vyžaduje ďalší výskum s použitím moderných taxonomických metód.

Waldsteinia teppneri
Waldsteinia teppneri
Waldsteinia teppneri
Waldsteinia teppneri
Waldsteinia teppneri

Foto: 21. 4. 2019 (Slovensko, Štiavnické vrchy, PR Bralce).