Syn.: Tillandsia cyanea var. elatior L. B. Sm., Tillandsia pretiosa Mez
Čeleď: Bromeliaceae Juss. – ananasovité

Wallisia pretiosa

Rozšíření: Druh severozápadu Jižní Ameriky, endemit nevelkého území ležícího severozápadně od ekvádorského hlavního města Quita, vyskytuje se pravděpodobně jen v okolí obce Mindo.

Ekologie: Roste epifyticky v podhorských vlhkých lesích, v nadmořských výškách zhruba od 700 až do 1600 m.

Popis: Bezlodyžná bylina dosahující výšky až okolo 50 cm, listy vyrůstají v husté růžici, jsou až 60 cm dlouhé a 2 cm široké, skoro lysé. Dolní listeny stvolu se střechovitě překrývají, horní jsou eliptické až vejčité, kožovité, špičaté. Květenství je jednoduché, až 20 cm dlouhé a 11 cm široké, silně zploštělé, až 18květé, jeho listeny jsou až 55 mm dlouhé, kožovité, růžové, hladké, lysé a nezakrývají vřeteno květenství; kališní lístky jsou volné, eliptické, až 45 mm dlouhé, zašpičatělé, korunní lístky až 80 mm dlouhé, modré. Plody jsou tobolky.

Záměny: Mohl by snad být zaměněn s rovněž ekvádorskými druhy Wallisia anceps nebo Wallisia cyanea, ty se však vyskytují spíše v níže položené chocóanské nebo amazonské oblasti této země, v podstatě nestoupají do nadmořské výšky nad 1100 m. Květenství těchto druhů je hustější, listeny zpravidla zcela zakrývají jeho vřeteno.

Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2003) klasifikuje tento druh z hlediska ohrožení jako zranitelný (VU). Je znám asi jen z devíti lokalit, je ohrožován sobeckými sběrateli okrasných rostlin.

Poznámka: K rodu Wallisia v současnosti patří pět druhů, které pocházejí ze Střední a severu Jižní Ameriky.

Wallisia pretiosa
Wallisia pretiosa
Wallisia pretiosa

Fotografováno dne 8. 4. 2019 (Ekvádor, provincie Pichincha, okolí Mindo).