Syn.: Lemna arrhiza L., Lenticula arrhiza (L.) Lam., Horkelia arrhiza (L.) Druce
Česká jména: drobnička bezkořenná (Kubát 2002)
Slovenská jména: drobuľka bezkoreňová (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Lemnaceae S. F. Gray – okřehkovité; Araceae Juss. – árónovité
Wolffia arrhiza
Rozšíření: V teplých oblastech Evropy, Afriky a částečně Asie. V Evropě je její severní hranice výskytu omezena jižní Anglií, severním Německem a Polskem a jižní Litvou. V Africe je známa především z okrajových částí kontinentu a rovněž z Madagaskaru. V Asii je uváděna z Gruzie, Íránu, Izraele a severní Indie. Jako původní je uváděna i z brazilského státu Rio de Janeiro. Rovněž byla zavlečena na ostrov Tenerife, do Kalifornie, Brazílie a Japonska. V ČR se vyskytuje vzácně na jižní Moravě na dolních tocích Dyje a Moravy, historicky také u Černé Hory. Na Slovensku má několik lokalit na Záhorské nížině, v Podunají a na Východoslovenské nížině.
Wolffia arrhiza
Ekologie: Roste v nivách teplých nížinných řek. Upřednostňuje pomalu tekoucí či stojaté mělké eutrofní vody. Biotopem bývají slepá či mrtvá ramena řek, vodní kanály nebo okraje mělkých rybníků. Diagnostický druh svazu Lemnion minoris. Tato drobná vodní rostlina má velkou převahu vegetativního rozmnožování, k jejímu šíření pak napomáhá především vodní ptactvo. Zimu přečkává v podobě specializovaných zimních pupenů – turionů, které klesají do nepromrzajících hloubek. Kvete od dubna do června.
Wolffia arrhiza
Wolffia arrhiza
Popis: Velmi drobná bezkořenná bylina plovoucí při hladině. Tělo je tvořeno polokulovitými lístky, někdy po dvou spojenými, které jsou 0,7–1,3 mm vysoké a 0,6–1,0 mm široké. Květy vyrůstají v dutině na horní straně lístku, jsou bezobalné, redukovaná na jedinou tyčinku a jednovaječný semeník. Plodem je měchýřek.
Ohrožení a ochrana: Drobnička bezkořenná je v ČR velmi vzácný a kriticky ohrožený druh (C1b), byť není zvláště chráněn zákonem. Celkem byla u nás zjištěna na 18 lokalitách, ohrožena je především ničením vlastních biotopů nevhodnými zásahy člověka (odvodňování, zavážení tůní apod.). Na Slovensku patří z hlediska ohrožení k druhům zranitelným (VU), zákonem chráněna zde je (§).
Poznámka: Má nejmenší květy ze všech cévnatých rostlin v Evropě. Její blízce příbuzné druhy z Austrálie (Wolffia angusta) a tropů (Wolffia globosa) jsou nejmenší cévnaté rostliny na světě, celé jsou menší než 1 mm.
Wolffia arrhiza
Wolffia arrhiza
Fotografováno ve dnech 5. 5. 2011 (Miroslav Dvorský: v kultuře – Sbírka vodních a mokřadních rostlin Botanického ústavu Akademie věd v Třeboni) a 27. 6. 2011 (Jan Prančl: biotop – Lanžhotsko, Kostice, spolu s Lemna minor a Spirodela polyrhiza).