Čeleď: Araucariaceae Henkel et W. Hochst. – blahočetovité
Wollemia nobilis

Wollemia nobilis

Rozšíření: Druh byl nalezen dne 10. 9. 1994 v Austrálii, konkrétně v kaňonu národního parku Wollemi v pohoří Blue Mountains, asi 150 km severozápadně od Sydney. Roste tedy jen v jediné rozlohou nevelké oblasti, asi na třech lokalitách, a to v počtu zhruba 100 jedinců. Je to druh vývojově blízký rodům Agathis a Araucaria. Podle zkamenělin lze usuzovat, že tento druh rostl na Zemi už před 90 miliony lety, jedná se tedy o druhohorní relikt.
Ekologie: Roste ve vlhkém deštném údolí. I když wolemie rostou ve smíšeném lese, jsou v mládí konkurenčně velmi slabé. Nerozmnožují se semeny, vytvářejí jen vícekmenné jedince, většina stromů pochází z jediné mateřské rostliny. Snad jen velmi vzácně po požáru, při kterém je podrost lesa zničen, vyklíčí na nově vzniklé vypálené planině jejich semena.
Popis: Stálezelený strom 25–40 m vysoký, obvykle vícekmenný, borka tmavě hnědá, charakteristicky mozolnatá. Jehlice ploché, 3–8 cm dlouhé a 2–5 mm široké, spirálovitě uspořádané do 4 řad. Šišky jsou 6–12 cm dlouhé a mají 5–10 cm v průměru, dozrávají po 18–20 měsících.
Wollemia nobilis
Ohrožení a ochrana: V listopadu 2005 bylo zjištěno, že v přírodě rostoucí exempláře byly infikovány plísní Phytophthora cinnamomi. Předpokládá se, že tato plíseň byla na lokalitu zavlečena lidmi. Druh je přísně chráněn australskými zákony, vstoupit na lokality lze jen na speciální povolení.
Poznámka: Od dubna 2006 byl zahájen prodej wolemií do botanických zahrad, později i do běžné prodejní sítě. Údajně přežívá mrazy do -12 °C. Pro středoevropské klimatické podmínky je to tedy spíše strom nevhodný.
Wollemia nobilisWollemia nobilis
Wollemia nobilisWollemia nobilis
Wollemia nobilis
Fotografováno ve dnech 14. 6. 2008 a 29. 5. 2011 (tento mladý exemplář pochází ze sbírek Botanické zahrady hlavního města Prahy).