Syn.: Woodsia ilvensis subsp. rufidula (Michx.) Aschers., Woodsia hyperborea subsp. rufidula (Michx.) Milde, Polypodium ilvense (L.) Vill., Nephrodium rufidulum Michx., Lastraea rufidula (Michx.) C. Presl
Čeleď: Woodsiaceae (Diels) Herter – kapradinkovité
Woodsia ilvensis

Woodsia ilvensis

Rozšíření: Roste v Evropě, zejména v severní části, v jižní polovině Evropy pouze v horách, dále pak na Kavkaze, Uralu, v sibiřské části Asie, v Grónsku a Severní Americe. U nás roste od pahorkatin po horské oblasti, výskyt je soustředěn do severní poloviny a na západ Česka. Na Slovensku roste velmi roztroušeně ve většině karpatských pohořích.
Ekologie: Roste na skalkách a ve skalních štěrbinách zejména čedičových, žulových a rulových výchozů. Vyhledává polozastíněná stanoviště s nezapojenou vegetací.
Popis: Vytrvalá malá trsnatá kapradina s listy až 15 cm dlouhými, tužšími. Listy jsou zpeřené, řapík a rub s výraznými dlouhými plevinami a chlupy. Řapík má hnědočervený, článkovaný, čepel tvoří dvojice asi 10-15 lístků s 3-6 páry laloků, lístky jsou delší než širší. Výtrusy drobné, mírně oválné. Výtrusy dozrávají v červenci až srpnu.
Ohrožení a ochrana: Její ohrožení spočívá v zániku vhodných biotopů, zejména se jedná o možné zarůstání a zastínění skalek, kde se vyskytují jen drobné populace. V Česku je tato kapradinka chráněna zákonem jako silně ohrožený druh (§2) a v červeném seznamu je řazena mezi silně ohrožené druhy (C2r). Na Slovensku je druhem zranitelným (VU).
Poznámka: Vědecké rodové jméno odkazuje na anglického botanika J. Woodse.
Woodsia ilvensisWoodsia ilvensis
Woodsia ilvensis
Fotografováno dne 15. 8. 2007 (Krušné hory, Rotavské varhany).