Syn.: Xeranthemum squarrosum Boiss.
Česká jména: suchokvět otevřený (Presl 1819, Sloboda 1852, Opiz 1852, Čelakovský 1879, Polívka 1912), suchokvět roční (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: suchokvet ročný (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Xeranthemum annuum
Rozšíření: Panonská část střední Evropy a jihovýchodní Evropa. U nás se vyskytoval dříve vzácně na jižní Moravě, do Čech byl pouze zavlékán, později byl druh prohlášen za vyhynulý. Před nedávnem byl však znovu nalezen v nevelké populaci v nově vyhlášené NPP Miroslavské kopce. Na Slovensku se objevuje roztroušeně v jižní části země, především v Podunají a v oblasti Východoslovenské nížiny.
Ekologie: Roste na výslunných stráních, ve vinohradech, na náspech a mezích, v pásmu nížin až pahorkatin. Kvete od června do září.
Popis: Jednoletá bylina, 20–50(–75) cm vysoká, lodyha přímá, větvená, zřídka i jednoduchá, šedoplstnatá, listy střídavé, přisedlé, nedělené, čárkovitě až podlouhle eliptické, květy v úborech na koncích větví, zákrov polokulovitý, paprskující listeny vejčité, růžové až nafialovělé, zřídka bílé, květy světle fialové. Plodem je nažka.
Poznámka: Občas se pěstuje také v zahradách jako dekorativní letnička.
Ohrožení a ochrana: U nás je suchokvět roční kriticky ohroženým druhem (C1t). Na Slovensku je hodnocen jako potenciálně zranitelný druh (NT).
Xeranthemum annuumXeranthemum annuum
Xeranthemum annuum
Fotografováno ve dnech 20. 8. 2004 a 31. 5. 2008 (Slovensko, Burda).