Čeleď: Sarcolaenaceae Caruel

Xerochlamys undulata

Rozšíření: Endemit Madagaskaru, vyskytuje se pravděpodobně výhradně v oblasti Národního parku Isalo na jihozápadě ostrova. Byl popsán teprve v roce 2009.

Ekologie: Roste na sušších křovinatých stanovištích, na pískovci, v nadmořských výškách od 500 až do 1500 m. Kvete od října do července.

Xerochlamys undulata

Popis: Středně vysoký keř s listy střídavými, krátce řapíkatými, eliptickými, 1–3,5 cm dlouhými a 0,6–2 cm širokými, na bázi srdčitými, někdy i uťatými, po okraji zřetelně zvlněnými, na vrcholu mělce vykrojenými, na líci řídce chlupatými až olysalými, na rubu chlupatými. Květy vyrůstají jednotlivě nebo po 2 na stopkách až 3 mm dlouhých, chlupatých, jsou podepřeny zákrovu poněkud podobným útvarem, který je až 7 mm dlouhý, červený, plstnatý; kališní lístky jsou pouze 3, jsou 4–7 mm dlouhé, korunních lístků je 5, jsou podlouhle obvejčité, 9–17 mm dlouhé a 5–8 mm široké, nažloutlé nebo bílé; tyčinek je 18–23, jsou 4–10 mm dlouhé, čnělka je 5–12 mm dlouhá. Plod je vejcovitý až kulovitý, 4–10 mm dlouhý.

Poznámka: Rod Xerochlamys čítá asi osm druhů, všechny jsou endemity Madagaskaru. Dokonce i celá čeleď Sarcolaenaceae je výhradně madagaskarská, zahrnuje zhruba 70 druhů v 10 rodech. Nejbližší příbuzné má mezi zástupci téměř pantropicky rozšířené, převážně však východoasijské čeledi dvojkřídláčovitých (Dipterocarpaceae).

Xerochlamys undulata
Xerochlamys undulata
Xerochlamys undulata

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 14. 10. 2016 (Madagaskar, NP Isalo).