Syn.: Oncoba kraussiana (Hochst.) Planch., Xylotheca lasiopetala Gilg
Čeleď: Achariaceae Harms
Xylotheca kraussiana
Rozšíření: Vyskytuje se na jihovýchodě Afriky, jeho areál se táhne pobřežím Indického oceánu od Mosambiku až do jihoafrické provincie KwaZulu-Natal.
Ekologie: Roste v pobřežních křovinatých a lesnatých porostech, v lesích na písčinách a ve vegetační formaci bushveld.
Xylotheca kraussiana
Popis: Menší keř dosahující výšky okolo 1,6(–7) m, netrnitý, s letorosty hustě žlutě chlupatými, později olysalými. Listy jsou řapíkaté, eliptické až úzce obvejčité, 6–10 cm dlouhé a 2–5 cm široké, na bázi zaokrouhlené nebo klínovité, celokrajné, někdy poněkud podvinuté, na vrcholu tupé nebo špičaté, chlupaté nebo lysé, se 7–11 páry vedlejších žilek. Květy jsou samčí nebo oboupohlavné, vonné, vyrůstají po 1–3 v úžlabí listů nebo na vrcholu větví, dosahují v průměru až 7 cm, jejich stopky jsou až 3,5 cm dlouhé; listeny jsou drobné, opadavé; kališní lístky jsou obvykle 3, široce vejčité, 1,5 cm dlouhé a 1 cm široké, po okraji blanité, na vrcholu zaokrouhlené; korunních lístků je 7–12, jsou obkopinaté až obvejčité, až 3,5 cm dlouhé a 1,5 cm široké, bílé, chlupaté; tyčinky jsou početné, nitky jsou asi 6 mm dlouhé, lysé nebo řídce chlupaté, prašníky jsou asi 6 mm dlouhé, čárkovité, čnělka je až 5 mm dlouhá, lysá nebo při bázi chlupatá, blizna je 4–6ramenná. Plod je elipsoidní až vejcovitá tobolka, dřevnatá, asi 4 cm dlouhá a 2–5 cm široká, s vytrvávající čnělkou; semena jsou elipsoidní, hnědá, po straně s červeným arilem.
Záměny: V pobřežních oblastech jihovýchodní Afriky by snad mohl v době květu trochu připomínat druh Oncoba spinosa – to je však dřevina trnitá, její listy jsou po okraji pilovité nebo vroubkované, kališní lístky jsou 4, čnělka má na vrcholu nápadné bliznové laloky apod. Další druh rodu Xylotheca tettensis (listy má obvejčité, květy až 10 cm široké, semena nemají aril) se vyskytuje až v severněji položené části indooceánského pobřeží Afriky.
Poznámka: Rod Xylotheca v současnosti zahrnuje asi čtyři druhy, které se vyskytují v pobřežích oblastech tropické východní Afriky. Christian Ferdinand Friedrich von Krauss (1812–90), po němž je druh pojmenován, byl německým botanikem a zoologem, který přispěl k poznání květeny jižní Afriky.
Xylotheca kraussiana
Xylotheca kraussiana
Xylotheca kraussiana
Xylotheca kraussiana
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 11. 9. 2018 (Jihoafrická republika, KwaZulu-Natal, Sodwana Bay).