Zobrazit místo Zabajkalská provincie na větší mapě

Cirkumboreální Zabajkalská provincie se rozkládá při jezeru Bajkal (především v okolí jeho severní a východní části), dále zahrnuje větší část Burjatska a severovýchodního Mongolska.
Zabajkalská provincie
Geologickým fenoménem je Rottové údolí vyplněné jezerem Bajkal, které vzniklo rozestoupením euroasijské a amurské zemské desky. Okolní hory jsou tvořeny převážně předprvohorními horninami, zejména rulami. Klima je kontinentální, s velkými rozdíly mezi mrazivou zimou a teplým létem, ale pufrační efekt jezera Bajkal zmírňuje v jeho okolí extrémy a přináší více sněhu.
Zabajkalská provincie
Vegetaci provincie tvoří 3 základní typy. V oceaničtějších polohách je to tmavá tajga s jedlí Abies sibirica, kterou doprovází smrk Picea obovata a borovice Pinus sylvestris, v nižší úrovni bříza Betula divaricata, osika Populus tremula a jeřáb Sorbus sibirica.
Ve světlé tajze je dominantou Larix sibirica spolu s borovicemi Pinus sylvestris a Pinus sibirica a břízou Betula pendula, v okolí Bajkalu se místy vyskytuje i modřín Larix gmelinii a přechodný typ, označovaný jako Larix ×czekanowskii. V horách jsou „klečové“ porosty pětijehlicové borovice Pinus pumila a nad nimi alpinské trávníky.
Zabajkalská provincie
Na nejkontinentálnějších místech se rozkládá step, v níž k nejdůležitějším druhům patří Agropyron cristatum, druhy rodu Koeleria, ovsíř Helictotrichon desertotum, kavyl Stipa capillata a další. Na vlhčích místech podél toků jsou vysokobylinné porosty s oměji (Aconitum), škardou sibiřskou (Crepis sibirica) a kýchavicí bílou Lobelovou (Veratrum album subsp. lobelianum).
Flóra je charakterizována přítomností asi 55 endemických druhů a jedním endemickým rodem (Borodinia z čeledi Brassicaceae). Převahu zde mají euroasijské druhy s širokými areály, nejdále na východ právě sem zasahují druhy západosibiřské tmavé tajgy. Východoasijské prvky, např. Hemerocallis minor, jsou nečetné.
Zabajkalská provincie
Z původních druhů této provincie na BOTANY.cz najdete:

O floristický průzkum provincie se v minulosti zasloužili například:

Sousedící floristické provincie:

Zabajkalská provincie
Fotografovali Michal Choura (www.choura.cz), Martin Kyncl a Milan Hrubý.