Prvním článkem, kterým bychom chtěli přiblížit současnému čtenáři osobnost Adama Zalužanského ze Zalužan, je tento přehled starých citací a odkazů na jeho dílo – níže přinášíme i ukázky z děl, které Zalužanského zmiňují. Tento soupis není zatím kompletní, budeme jej stále doplňovat. Již teď je však evidentní, že Zalužanského dílo po jeho smrti nezapadlo, nebylo zapomenuto, objevovalo se v literatuře francouzské, italské, anglické, polské, německé i portugalské. Uvádíme na tomto místě odkazy jak z děl vědeckých (např. Bauhinův spis), tak i z pojednání o dějinách botaniky (např. Colla nebo Pejml), odděleně jsme uvedli i zmínky z literatury krásné. U nás jsou dostatečně známé jen citace Zalužanského díla v české literatuře od 19. století, zhruba od roku 1820, existuje však jen pramalá povědomost o citacích cizích a starších. K řadě těchto pojednání se na našem serveru vrátíme v samostatných článcích.

Přehled zpracovaných citací:

 • Caspar Bauhin: Pinax. 1623.
 • Federico Cesi: Phytosophicarum tabularum. 1651.
 • Jan Antonides van der Linden: De Scriptis medicis. 1662.
 • Carl von Linné: Bibliotheca botanica. 1736.
 • Jean-François Séguier, Ovidius Montalbanus: Bibliotheca botanica. 1740.
 • Michel Adanson: Familles des plantes. 1763.
 • Albrecht von Haller: Bibliotheca botanica. 1771.
 • Richard Weston: The universal botanist and nurseryman. 1772.
 • Noël Joseph Necker: Physiologia muscorum per examen analyticum de corporibus. 1774.
 • Nikolaus Voigt: Acta litteraria Bohemiæ et Moraviæ I. 1775.
 • Bohuslav Balbín: Bohemia docta. 1777.
 • Jean-Baptiste Dubois de Jancigny: Essai sur l’histoire littéraire de Pologne. 1778.
 • Nikolaus Voigt: Acta litteraria Bohemiæ et Moraviæ II. 1783.
 • Karl von Sandberg: Versuch einer Beantwortung der von der böhmischen gelehrten Privatgesellschaft auf das Jahr 1784 aufgegebenen, die Naturgeschichte Böhmens betreffenden Preisaufgabe. In: Abhandlungen der Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1785.
 • Nikolaus Voigt: Abhandlung über die Naturgeschichte Böhmens. In: Abhandlungen der Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1785.
 • Richard Pulteney: Historical and biographical sketches of the progress of botany in England from its origin to the introduction of the Linnæan system. 1790.
 • Dietrich Heinrich Stöver: Leben des Ritters Carl von Linné. 1792.
 • Franz Willibald Schmidt: Neue und seltene Pflanzen. 1793.
 • Dietrich Heinrich Stöver: The life of Sir Charles Linnæus. 1794.
 • Joseph Banks, Jonas Dryander: Catalogus bibliothecæ historico-naturalis. 1797.
 • Colin Milne: Botanical dictionary: or, Elements of systematic and philosophical botany. 1805.
 • Kurt Polycarp Joachim Sprengel: Historia rei herbariae. 1807.
 • Johann Emanuel Pohl: Tentamen florae Bohemiae. 1809.
 • Benjamin Smith Barton: Elements of botany: or Outlines of the natural history of vegetables. 1814.
 • Gabriel Christoph Benjamin Busch: Handbuch der Erfindungen. 1814.
 • Felix Bentkowski: Historya literatury polskiey: wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych. 1814.
 • Luigi Colla: L’antolegista botanico II. 1815.
 • Patrick Keith: A system of physiological botany. 1816.
 • Bibliothèque médicale ou recueil périodique d’extraits des meilleurs ouvrages de médecine et de chirurgie. 1819.
 • Kašpar Maria ze Šternberka: Pojednání o bylinářství v Čechách. 1819.
 • Friedrich von Berchtold, Jan Svatopluk Presl: O přirozenosti rostlin. 1820.
 • Jednání Společnosti Vlastenského Muzeum v Čechách. 1823.
 • Guilielmus Petrus Ende: Commentatio de methodis botanicis. 1823.
 • Cesare de Laugier: Observations sur la Pologne et les Polonais: pour servir d’introduction aux mémoires de Michel Oginski. 1827.
 • František Palacký: O pranostikách a kalendářích českých zvláště v XVI. století. In: Čsp. společnosti vlasteneckého Museum v Čechách III. 1829.
 • Friedrich Adolf Ebert: Allgemeines biographisches Lexicon. 1830.
 • James Fletcher: The History of Poland: From the Earliest Period to the Present Time. 1831.
 • Augustin Pyramus de Candolle: Physiologie végétale ou exposition des forces et des fonctions vitales des végétaux II. 1832.
 • Johannes Röper: Flora. 1835.
 • Friedrich Adolf Ebert: A general bibliographical dictionary IV. 1837.
 • François-Vincent Raspail: Nouveau système de physiologie végétale et de botanique. 1837.
 • Antonio Albino da Fonseca Benevides: Compendio de Botanica do Doutor Felix de Avellar Brotero II. 1839.
 • Francesco Agostino Gera: Nuovo dizionario universale e ragionato di agricoltura, economia rurale, forestale, civile e domestica. 1841.
 • Almira Hart Lincoln Phelps: Familiar lectures on botany, practical, elementary, and physiological. 1841.
 • C. Knight: Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge. 1841.
 • Aleksander Tyszyński: Rys historyczny oświecenia słowian. 1841.
 • G. Tochman: Poland, Russia, and the policy of the latter towards the United States. 1844.
 • Jan Krejčí: Zalužanský ze Zalužan s ohledem na své předchůdce. Časopis Českého museum. 1848.
 • Adam Mickiewicz: Les Slaves, Cours professé au Collège de France. 1849.
 • Margaret E. Foster: Hand-book of Modern European Literature. 1850.
 • Antonín Rybička: Adam Zalužanský ze Zalužan. Živa. 1856.
 • Ladislav Čelakovský: Karel z Linné. Živa. 1856.
 • Adam Mickiewicz, Felix Wrotnowski: Literatura słowiańska: wykładana w Kolegium francuzkiem przez Adama Mickiewicza. 1865.
 • Julius Sachs: Geschichte der Botanik vom 16. Jahrhundert bis 1860. 1875.
 • Ladislav Čelakovský: Adam Zalužanský ze Zalužan ve svém poměru k nauce o pohlaví rostlin. Osvěta. 1876.
 • Ottův slovník naučný, např. hesla Botanika, Chirurgie, Květ, Zalužanský ze Zalužan. 1888–1908.
 • A. Jaworowski: Obchód 100-letniej rocznicy zgonu Ks. Dr. Krzysztofa Kluka. In: Muzeum, czasopismo Towarzystwa nauczycieli szkól wyźszych XIII/5. 1897.
 • Zikmund Winter: O životě na vysokých školách pražských. 1899.
 • Vincenz Fridolin Maiwald: Geschichte der Botanik in Böhmen. 1904.
 • Emanuel Rádl: Geschichte der biologischen Theorien seit dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts. 1905.
 • Agnes Arber: Herbals, Their Origin and Evolution. 1912.
 • Robert John Harvey-Gibson: Outlines of the history of botany. 1919.
 • Liberty Hyde Bailey: The standard cyclopedia of horticulture VI. 1919.
 • Jan J. Těšitel: Slovníček rostlinných rodů a druhů. 1927.
 • Bohumil Němec: Botanika v Čechách. In Ladislav Viniklář: Vývoj české přírodovědy. 1931.
 • Bohumil Němec: Adam Zalužanský ze Zalužan. In: Co daly naše země Evropě a lidstvu. 1939.
 • Karel Pejml: Adam Zalužanský ze Zalužan: Jeho osobnost a dílo, se zvláštním zřetelem k jeho botanickému spisu Methodi herbariae libri tres. 1949.

Zalužanský v krásné literatuře:

 • Ján Kollár: Slávy dcera. Zpěv IV. Lethe. 1832.
 • Ján Kollár: Paměti z mladších let života. Botanika. Květomilenství. Příroda. 1863.
 • Dyonizy Zaleski: Korespondencya Józefa Bohdana Zaleskiego; Do Pana Ignacego Domeyki, 1847. 1900.

Ze starých tisků:

Citace

Caspar Bauhin: Pinax. 1623.

Federico Cesi

Federico Cesi: Phytosophicarum tabularum. 1651.

Citace
Citace

Jan Antonides van der Linden: De Scriptis medicis. 1662.

Citace

Carl von Linné: Bibliotheca botanica. 1736.

Citace

Jean-François Séguier, Ovidius Montalbanus: Bibliotheca botanica. 1740.

Citace

Michel Adanson: Familles des plantes. 1763.

Citace

Albrecht von Haller: Bibliotheca botanica. 1771.

Citace

Richard Weston: The universal botanist and nurseryman. 1772.

Citace

Noël Joseph Necker: Physiologia muscorum per examen analyticum de corporibus. 1774.

Citace

Nikolaus Voigt: Acta litteraria Bohemiæ et Moraviæ I. 1775.

Citace

Bohuslav Balbín: Bohemia docta. 1777.

Citace

Jean-Baptiste Dubois de Jancigny: Essai sur l’histoire littéraire de Pologne. 1778.

Citace

Nikolaus Voigt: Acta litteraria Bohemiæ et Moraviæ. 1783.

Citace

Karl von Sandberg: Versuch einer Beantwortung der von der böhmischen gelehrten Privatgesellschaft auf das Jahr 1784 aufgegebenen, die Naturgeschichte Böhmens betreffenden Preisaufgabe. In: Abhandlungen der Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1785.

Citace

Nikolaus Voigt: Abhandlung über die Naturgeschichte Böhmens. In: Abhandlungen der Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1785.

Citace

Richard Pulteney: Historical and biographical sketches of the progress of botany in England from its origin to the introduction of the Linnæan system. 1790.

Citace

Dietrich Heinrich Stöver: Leben des Ritters Carl von Linné. 1792.

Citace

Franz Willibald Schmidt: Neue und seltene Pflanzen. 1793.

Citace

Dietrich Heinrich Stöver: The life of Sir Charles Linnæus. 1794.

Citace

Joseph Banks, Jonas Dryander: Catalogus bibliothecæ historico-naturalis. 1797.

Citace

Colin Milne: Botanical dictionary: or, Elements of systematic and philosophical botany. 1805.

Citace
Citace
Citace

Kurt Polycarp Joachim Sprengel: Historia rei herbariae. 1807.

Citace

Johann Emanuel Pohl: Tentamen florae Bohemiae. 1809.

Citace

Benjamin Smith Barton: Elements of botany: or Outlines of the natural history of vegetables. 1814.

Citace

Gabriel Christoph Benjamin Busch: Handbuch der Erfindungen. 1814.

Citace

Felix Bentkowski: Historya literatury polskiey: wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych. 1814.

Citace
Citace
Citace

Luigi Colla: L’antolegista botanico II. 1815.

Citace

Patrick Keith: A system of physiological botany. 1816.

Citace

Bibliothèque médicale ou recueil périodique d’extraits des meilleurs ouvrages de médecine et de chirurgie. 1819.

Zalužanský

Kašpar Maria ze Šternberka: Pojednání o bylinářství v Čechách. 1819.

Zalužanský

Friedrich von Berchtold, Jan Svatopluk Presl: O přirozenosti rostlin. 1820.

Zalužanský

Jednání Společnosti Vlastenského Muzeum v Čechách. 1823.

Zalužanský

Guilielmus Petrus Ende: Commentatio de methodis botanicis. 1823.

Zalužanský
Zalužanský

Cesare de Laugier: Observations sur la Pologne et les Polonais: pour servir d’introduction aux mémoires de Michel Oginski. 1827.

Zalužanský

František Palacký: O pranostikách a kalendářích českých zvláště v XVI. století. In: Čsp. společnosti vlasteneckého Museum v Čechách III. 1829.

Zalužanský

Friedrich Adolf Ebert: Allgemeines biographisches Lexicon. 1830.

Zalužanský

James Fletcher: The History of Poland: From the Earliest Period to the Present Time. 1831.

Zalužanský
Zalužanský

Augustin Pyramus de Candolle: Physiologie végétale ou exposition des forces et des fonctions vitales des végétaux II. 1832.

Citace

Johannes Röper: Flora. 1835.

Citace
Citace

Friedrich Adolf Ebert: A general bibliographical dictionary IV. 1837.

Citace

François-Vincent Raspail: Nouveau système de physiologie végétale et de botanique. 1837.

Citace

Antonio Albino da Fonseca Benevides: Compendio de Botanica do Doutor Felix de Avellar Brotero II. 1839.

Citace

Francesco Agostino Gera: Nuovo dizionario universale e ragionato di agricoltura, economia rurale, forestale, civile e domestica. 1841.

Citace

Almira Hart Lincoln Phelps: Familiar lectures on botany, practical, elementary, and physiological. 1841.

Citace

C. Knight: Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge. 1841.

Citace

Aleksander Tyszyński: Rys historyczny oświecenia słowian. 1841.

Citace

G. Tochman: Poland, Russia, and the policy of the latter towards the United States. 1844.

Citace

Jan Krejčí: Zalužanský ze Zalužan s ohledem na své předchůdce. Časopis Českého museum. 1848.

Citace

Adam Mickiewicz: Les Slaves, Cours professé au Collège de France. 1849.

Citace
Citace

Margaret E. Foster: Hand-book of Modern European Literature. 1850.

Citace

Antonín Rybička: Adam Zalužanský ze Zalužan. Živa. 1856.

Citace

Ladislav Čelakovský: Karel z Linné. Živa. 1856.

Citace
Citace

Adam Mickiewicz, Felix Wrotnowski: Literatura słowiańska: wykładana w Kolegium francuzkiem przez Adama Mickiewicza. 1865.

Citace

Julius Sachs: Geschichte der Botanik vom 16. Jahrhundert bis 1860. 1875.

Citace

Ladislav Čelakovský: Adam Zalužanský ze Zalužan ve svém poměru k nauce o pohlaví rostlin. Osvěta. 1876.

Citace

Ladislav Čelakovský: Ottův slovník naučný IV, heslo Botanika. 1891.

Citace

A. Jaworowski: Obchód 100-letniej rocznicy zgonu Ks. Dr. Krzysztofa Kluka. In: Muzeum, czasopismo Towarzystwa nauczycieli szkól wyźszych XIII/5. 1897.

Citace

Zikmund Winter: O životě na vysokých školách pražských. 1899.

Citace

Vincenz Fridolin Maiwald: Geschichte der Botanik in Böhmen. 1904.

Citace

Emanuel Rádl: Geschichte der biologischen Theorien seit dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts. 1905.

Citace

Agnes Arber: Herbals, Their Origin and Evolution. 1912.

Citace

Robert John Harvey-Gibson: Outlines of the history of botany. 1919.

Citace

Liberty Hyde Bailey: The standard cyclopedia of horticulture VI. 1919.

Citace

Jan J. Těšitel: Slovníček rostlinných rodů a druhů. 1927.

Citace

Bohumil Němec: Botanika v Čechách. – in Ladislav Viniklář: Vývoj české přírodovědy. 1931.

Citace

Bohumil Němec: Adam Zalužanský ze Zalužan. In: Co daly naše země Evropě a lidstvu. 1939.

Citace

Karel Pejml: Adam Zalužanský ze Zalužan: Jeho osobnost a dílo, se zvláštním zřetelem k jeho botanickému spisu Methodi herbariae libri tres. 1949.