Čeleď: Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Zaluzianskya elongata
Rozšíření: Roste v Jihoafrické republice v provinciích Eastern Cape, KwaZulu-Natal, Gauteng a Mpumalanga, dále je znám z Lesotha (zřejmě?) a Svazijska.
Ekologie: Stanovištěm jsou trávníky na mělkých kamenitých půdách, v nadmořských výškách 450–1800 m. Květy se otvírají v pozdním odpoledni, voní a jsou opylovány nočními motýly.
Zaluzianskya elongata
Popis: Vytrvalá bylina 10–50(–80) cm vysoká; lodyha je přímá, krátce chlupatá a žláznatě tečkovaná, při sušení černající. Listy jsou vstřícné, v horní části lodyhy občas i střídavé, přisedlé, čárkovité až kopinaté, 3,5–7 cm dlouhé a 0,5–2 cm široké, pýřité, na bázi zúžené, celokrajné nebo drobně zubaté, na vrcholu tupé. Květy vyrůstají v klasu; kalich je dvoupyský, až 1,2 cm dlouhý, rýhovaný; koruna je řepicovitá, její trubka je tenká, válcovitá, 3–4,5 cm dlouhá, cípy jsou za plného květu ploše rozložené, hluboce dvouklané, bílé nebo narůžovělé, na vnější straně červené; tyčinky jsou 4; gyneceum tvoří svrchní, dvoupouzdrý semeník. Plodem je 1–1,5 cm dlouhá tobolka s krátkým zobánkem.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu květeny Jihoafrické republiky (2009) je zařazen mezi taxony vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Rod Zaluzianskya je pojmenován na počest Adama Zalužanského ze Zalužan, českého lékaře a význačného botanika své doby, jehož spis Methodi herbariae libri tres (1592) patří k základním renesančním dílům, které ustanovují botaniku jako samostatnou vědní disciplínu.
Zaluzianskya elongataZaluzianskya elongata
Zaluzianskya elongata
Fotografovala Věra Svobodová, dne 12. 4. 2012 (Jihoafrická republika, Drakensberg, úbočí masivu Sentinel).