Syn.: Zamia houtteana Dyer ex J. Schust., nom. inval., Zamia van-houttei J. Schust., nom. inval.
Čeleď: Zamiaceae Horan. – kejákovité
Zamia tuerckheimii
Rozšíření: Endemit malinkého území ve střední Guatemale, kde roste pouze v provincii Alta Verapaz.
Ekologie: Stanovištěm jsou vlhké tropické lesy a křoviny na vápencovém podloží; je součástí podrostu, někdy roste i na teráskách zastíněných skalek. Lokality se nacházejí v nadmořské výšce 300–1100 m.
Zamia tuerckheimii
Popis: Vytrvalá stálezelená dvoudomá rostlina; kmínek někdy není vůbec vyvinut, ale může údajně narůst až do délky 3 m, někdy bývá převislý, esovitě prohnutý a může mít průměr až 20 cm. Listů bývá 8–15, jsou 1–2 m dlouhé, zpeřené, s 5–9(–15) jařmy téměř vstřícných lístků; lístky jsou obvejčité až obkopinaté, 14–18(–25) cm dlouhé a 4–6(–8) cm široké, leskle modrozelené, celokrajné, na vrcholu krátce zašpičatělé; řapík je 30–50 cm dlouhý, neostnitý nebo s roztroušenými drobnými trny. Samčí strobily jsou úzce válcovité, 12–15 cm dlouhé a 2–4 cm v průměru, ve zralosti šedohnědé; šestiúhlý štítek šupin má tvar uťaté pyramidy. Samičí strobily jsou také válcovité, 12–15 cm dlouhé a 4–8 cm v průměru, v mládí hnědavé, později leskle modrozelené. Semena jsou obvejcovitá, 1,2–1,8 cm dlouhá, červená až šarlatová.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu IUCN je druh zařazen do kategorie NT (near threatened). Uvažuje se, že dosud zaniklo asi 10 % lokalit. Vztahuje se na něj úmluva o obchodu s přírodninami, v seznamu CITES figuruje v příloze II.
Poznámka: Rostlina byla pojmenována podle německého badatele barona Hanse von Türckheima (1853–1920), který po studiu práv v Německu vedl farmu na pěstování kávy v Guatemale a jako amatérský florista se velmi zasloužil o poznání její květeny. Také bádal na ostrově Hispaniola.
Zamia tuerckheimii
Zamia tuerckheimii
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 12. 2. 2015 (Guatemala, Semuc Champey).