Zobrazit místo Zanzibarská provincie na větší mapě

Provincie se nachází v severní části východoafrického pobřeží, které se táhne od jižního cípu Somálska přes Keňu a Tanzanii do Mosambiku přibližně po ústí řeky Limpopo. V podloží jsou staré krystalické horniny, ale většinou jsou překryty mladšími sedimenty; rozsáhlé plochy tvoří vyzvednuté korálové vápence. Klima je oceanické, jeho charakteristickým rysem jsou vysoké teploty, sezónní deště, ale i v suchém období stabilní velmi vysoká vzdušná vlhkost.
Zanzibarská provincie
Typickým rysem vegetace jsou relativně vlhké lesní porosty na návětrných svazích s účastí stálezelených i poloopadavých dřevin; typickým druhem je např. Afzelia quanzensis (Fabaceae), na které na sušších stanovištích navazuje specifická stromová savana s druhy rodu Brachystegia (Fabaceae) a s Tetracera boiviniana (Dilleniaceae). Na propustných korálových vápencích jsou křoviny s účastí mnoha druhů pryšcovitých (Euphorbiaceae) a slézovitých (Malvaceae), se soliterními stromy, např. baobaby (Adansonia digitata). Místy jsou plochy mangrove se skladbou druhů odpovídající pobřeží Indického oceánu.
Zanzibarská provincie
Květena čítá kolem 3000 druhů, endemismus je zde na úrovni rodů a druhů. Hlavní centra endemismu leží v severnějších částech provincie v Tanzánii a Keni. Flóra má paleotropický základ, přesahuje sem řada druhů ze sousední Súdánsko-zambezijské oblasti. Jsou zde však patrné kontakty na Madagaskarskou oblast, rostou zde např. palmy z převážně madagaskarského rodu Dypsis. Pozoruhodnou zvláštností jsou druhy rodů Hymenaea (Fabaceae) a Hirtella (Chrysobalanaceae), které mají jádro druhové diverzity ve Střední Americe.
Zanzibarská provincie
Z druhů této provincie na BOTANY.cz najdete:

Sousedící floristické provincie:

Zanzibarská provincie
Fotografovala Alena Vydrová.