Zobrazit místo Západokapská provincie na větší mapě

Pobřežní plošiny a horské hřebeny jižně od pouště Namib v Jihoafrické republice náleží do Západokapské provincie, která je součástí Karoo-namibské oblasti. Geologickým podkladem jsou zde velmi staré křemenné pískovce, velmi odolné vůči zvětrávání a chudé živinami. Klima je mediteránní, s vlhkými zimami a letním srážkovým propadem, srážek je ovšem mnohem méně než v jižněji položené Kapské provincii, která již náleží Kapské květenné říši.
Západokapská provincie
Hlavním vegetačním typem je tzv. sukulentní karoo s dominantními druhy z čeledi Aizoaceae. Na pobřežních pláních jsou charakteristické křoviny s převažujícími zástupci hvězdnicovitých (Asteraceae), dále křoviny s Olea africana (Oleacea), Rhus undulata a Ozoroa dispar (Anacardiaceae). V některých pohořích se na srážkově příznivějších místech, tj. s ročním úhrnem přesahujícím 400 mm, vyskytuje i svérázný fynbos: křoviny s Protea namaquana a vřesovcem Erica verecunda, které provázejí i zástupci rodu Restio. Na pobřeží nedaleko ústí řeky Oranje jsou na místech ovlivňovaných mlhami unikátní lišejníková pole.
Západokapská provincie
Flóra tohoto území je velmi svérázná, je odtud známo asi 5000 druhů, přičemž druhový endemismus dosahuje asi 40 %. V tomto území je nejbohatší sukulentní flóra na světě, roste zde asi třetina ze všech 10 000 známých sukulentních rostlin. Jde především o zástupce čeledí Aizoaceae, Asparagaceae, Crassulaceae a Euphorbiaceae.
Západokapská provincie
Významným prvkem je také velké množství geofytů (celkem asi 630 druhů), zejména z čeledí Amaryllidaceae, Asparagaceae, Iridaceae a Asphodelaceae. Rovněž podíl terofytů je nápadně vysoký. Charakteristickou součástí flóry jsou neobvyklé morfotypy mezi „stromy“, k nimž patří Aloe dichotoma (Asphodelaceae) a Pachypodium namaquanum (Apocynaceae).
Západokapská provincie
Z původních druhů rostlin této oblasti na BOTANY.cz najdete například:

Sousedící floristické provincie:

Západokapská provincie
Fotografoval Lubomír Tichý.