Zobrazit místo Západomadagaskarská provincie na větší mapě

Území na západní polovině ostrova Madagaskar a jeho severní špička tvoří dohromady Západomadagaskarskou provincii. Obě části jsou odděleny koridorem, který od východního pobřeží směřuje k ostrovu Nossy Be. Geologickým podkladem jsou především usazeniny, od prvohorních až po kvartérní, od bazických po kyselé.
Madagaskar
Klima je ovlivněno srážkovým stínem, protože pasáty vanoucí od Indického oceánu musí překonávat pohoří souběžná s východním pobřežím. Suchá sezóna je zde výraznější a delší než ve Východomadagaskarské provincii.
Madagaskar
Hlavní formací je zde stromová savana, resp. opadavé tropické listnaté lesy. Na lateritech se vyvíjejí specifické porosty s dominantními dřevinami z čeledi Fabaceae, k nimž patří např. zástupci rodů Cordyla a Dalbergia. Na druhové skladbě lián se podílejí různé toješťovité (Asclepiadaceae) nebo zástupci čeledi Combretaceae. Ke specifice této vegetace patří četné druhy dračinců (Dracaena) a opadavé bambusy. Na písčitých půdách jsou charakteristické baobaby, např. Adansonia grandidieri (Malvaceae); střední úroveň dřevin tvoří většinou stálezelené druhy, např. z rodu Cedrelopsis (Meliaceae), pod nimi je bohaté keřové patro. Na vápencích je poněkud odlišná druhová skladba, kterou charakterizují např. baobab Adansonia rubrostipa (Malvaceae) a bobovitá dřevina Delonix regia. Významnou složkou pobřežní vegetace jsou v této provincii mangrove, které zde tvoří nejrozsáhlejší porosty na ostrově.
Madagaskar
Květena západní části Madagaskaru je velmi pestrá a stejně jako v sousedních provinciích je i zde nápadně vysoký stupeň endemismu. Přesahují sem zástupci většiny endemických čeledí ostrova, stupeň endemismu zdejší květeny na rodové a druhové úrovni je analogický. Z Madagaskaru je celkem známo 7 z 8 rozlišovaných druhů baobabů (Adansonia), všechny se vyskytují právě v této provincii a nejméně 3 jsou endemické právě zde.
Madagaskar
Články o provincii:

Z původních druhů provincie na BOTANY.cz najdete:

Sousedící floristické provincie:

Madagaskar
Fotografovala Radka Urbančíková.