Syn.: Cunila capitata (L.) L. f., Ziziphora alpina Mill., Ziziphora capitellata Juz., Ziziphora clinopodioides var. integrifolia K. Koch, Ziziphora compacta Friv.
Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité

Ziziphora capitata

Rozšíření: Balkánsko-blízkovýchodní druh, roste ve více zemích bývalé Jugoslávie, v Albánii, Řecku, Bulharsku a na jihu Rumunska, a také na Krymu. Dále se vyskytuje na Kypru, v Turecku, Sýrii, Libanonu, Izraeli, Jordánsku i na Sinajském poloostrově, zasahuje do Zakavkazí, ale i do severního Iráku a Íránu. Výskyt v Itálii se považuje za druhotný, druhotnost se snad týká i nálezů v Tunisku a Alžírsku.

Ekologie: Roste na narušených, ladem ležících plochách na úhorech, v sadech a olivových hájích, vystupuje do nadmořských výšek kolem 2200 m.

Ziziphora capitata

Popis: Jednoletá aromatická bylina, 5–20 cm vysoká, s přímými, jednoduchými nebo větvenými lodyhami. Listy jsou vstřícné, čárkovitě kopinaté až kopinaté, 0,5–3 cm dlouhé a 0,2–0,6 cm široké, s tečkovitými žlázkami, celokrajné, na vrcholu špičaté. Květenství jsou krátce strboulovitě stažené lichopřesleny; listeny jsou vejčité až kosníkovité, zašpičatělé; kalich je 8–11 mm dlouhý, 13žilný, se zakřivenou trubkou, a krátkými cípy; koruna je pyskatá, 10–15 mm dlouhá, růžová; tyčinky jsou 2; semeník je svrchní. Plody jsou vejcovité tvrdky.

Poznámka: Rod Ziziphora zahrnuje necelých 20 druhů, které se převážně vyskytují na Blízkém východě a ve Střední Asii; jeho význačným znakem je přítomnost pouhého jednoho páru fertilních tyčinek.

Ziziphora capitata
Ziziphora capitata
Ziziphora capitata
Ziziphora capitata

Fotografovali Gianmaria Bonari a Vít Grulich, dne 20. 6. 2019 (Severní Makedonie, Trejca).