Na okraji Prahy, v těsném sousedství přírodní rezervace Radotínské údolí, se nachází přírodní památka Zmrzlík (mapa), vyhlášená na ochranu geologických profilů kopaninského souvrství siluru a staré zemědělské krajiny a na ni vázaných teplomilných společenstev rostlin. Přírodní památka je složena ze tří částí spojených ochranným pásmem, rozložených kolem Zadní Kopaniny a osady Zmrzlík, část území je součástí CHKO Český kras. Byla vyhlášena v roce 1988 na ploše 16 ha.
Zmrzlík - přírodní památka
Některé plochy jsou ponechány svému osudu, na jiných probíhá intenzivní pastva koní, nás však zajímají plochy soustřeďující vzácné a chráněné druhy rostlin. Ty jsou v zásadě tři: první se nachází východně od osady Zmrzlík přímo pod vedením vysokého napětí, druhou tvoří skalní hřbítek a přilehlý jižní svah přímo u Zadní Kopaniny a ta třetí, těsně přiléhající k Radotínskému údolí, je tvořena skálou nad silnicí a přilehlými křovinami.
Zmrzlík - přírodní památka
Z běžných rostlin zde můžeme vidět např. šalvěj luční (Salvia pratensis), chrpu latnatou (Centaurea stoebe) a chrpu čekánek (C. scabiosa), tolici srpovitou (Medicago falcata), srpek obecný (Falcaria vulgaris), sveřep vzpřímený (Bromus erectus), čistec přímý (Stachys recta) či pamětník rolní (Acinos arvensis).
Zmrzlík - přírodní památka
Z těch vzácnějších lze častěji spatřit bělozářku liliovitou (Anthericum liliago), koniklec luční (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), chrpu chlumní (Centaurea triumfettii subsp. axillaris), kavyl Ivanův (Stipa pennata) a kavyl vláskovitý (S. capillata), pcháč panonský (Cirsium pannonicum) a pcháč bezlodyžný (C. acaule), zárazu žlutou (Orobanche lutea), ostřici nízkou (Carex humilis), vlnici chlupatou (Oxytropis pilosa).
Zmrzlík - přírodní památka
Spíše vzácněji se zde vyskytují např. rozrazil ožankový (Veronica teucrium), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum) a sesel sivý (S. osseum), třemdava bílá (Dictamnus albus), devaterník šedý (Helianthemum canum), oman srstnatý (Inula hirta) nebo okrotice bílá (Cephalanthera damasonium).
Z keřů zmíňme jen tři: skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), zajímavou, po jablíčkách vonící růži vinnou (Rosa rubiginosa) a zcela nepatřičný, nepůvodní štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides).
Zmrzlík - přírodní památka
Fotografováno dne 29. 5. 2011.