Syn.: Alga marina (L.) Lam., Zostera latifolia (Morong) Morong, Zostera marina var. latifolia Morong, Zostera marina var. stenophylla (Raf.) Asch. et Graebn., Zostera maritima Gaertn., Zostera oregana S. Watson, Zostera pacifica S. Watson, Zostera stenophylla Raf.
Česká jména: vocha mořská (Presl 1846)
Čeleď: Zosteraceae Dumort. – vochovité

Zostera marina

Rozšíření: Nejrozšířenější mořská cévnatá rostlina pobřežních oblastí severní polokoule. Vyskytuje se u břehů Evropy a severní Afriky (od severu Skandinávie až po pobřeží Středozemního moře), Severní Ameriky (atlantické i pacifické pobřeží) a východní Asie (od Sachalinu přes Japonsko a pobřeží Korejského poloostrova až po čínskou provincii Šan-tung).

Ekologie: Mořská rostlina, roste zcela ponořená většinou v mělkých vodách zálivů a zátok, zakořeněná na mořském písčitém či bahnitém dně, dosahuje až do hloubky okolo 10 m. Kvete koncem jara a začátkem léta.

Zostera marina
Zostera marina

Popis: Vytrvalá vodní mořská rostlina, jednodomá, s plazivým oddenkem a lodyhami dimorfními, až 100(–250) cm dlouhými, větvenými. Vegetativní lodyhy jsou olistěné, s 5–8 listy, které jsou střídavé, pochvaté, úzce páskovité, 20–50(–150) cm dlouhé a 0,2–0,6(–1,2) cm široké, celokrajné, na vrcholu většinou tupé, někdy hrotité, s 5–9(–11) paralelními žilkami, průsvitné, s patrnými příčnými komorami; jazýček je asi 0,5 mm dlouhý. Generativní lodyhy mají 1–5 úžlabních palicovitých květenství, ta jsou obalena toulcem, který nad květenstvím přechází do listové čepele. Květy jsou jednopohlavné, bez okvětí, vyrůstají ve 2 řadách, vždy střídavě květy samčí a samičí; samčí květy mají 1 tyčinku, samičí semeník se čnělkou 1–3 mm dlouhou. Plody jsou elipsoidní až vejcovité nažky, 2–5 mm dlouhé.

Záměny: U evropských břehů rostou tři druhy voch, zde představovaný druh má z nich nejširší listy i největší počet žilek, Zostera noltii má listy jen 0,5–1,5 mm široké, 1žilné, spíše severoevropská Zostera angustifolia má listy 2–3 mm široké, 1–3žilné. Mediteránní mořská rostlina Posidonia oceanica nemá tak dlouhé lodyhy, listy jsou uspořádány dvouřadě a mají 13–17 žilek.

Využití: Vocha mořská se používá jako hnojivo na polích i jako krmivo pro hospodářská zvířata, dříve se sušila a pak sloužila jako tzv. mořská tráva k vycpávání matrací, jako náhražka koňských žíní, ale i jako střešní krytina.

Ohrožení a ochrana: Četnost druhu se v některých regionech světa snižuje, v některých evropských státech je prohlášen za zákonem chráněný (např. v Polsku a Španělsku), je uveden dokonce i v seznamu rostlin chráněných Bernskou úmluvou. Červený seznam IUCN (2010) jej řadí k druhům z hlediska ohrožení méně dotčeným (LC).

Poznámka: Rod Zostera v současnosti čítá 15 druhů (POWO 2019).

Zostera marina
Zostera marina
Zostera marina
Zostera marina
Zostera marina

Fotografováno dne 14. 5. 2019 (Dánsko, Sjælland, Helsingør).