Jižně od Prahy, na pravém břehu Vltavy, 1,5 km od obce Zvole se nachází zvláště chráněné území o rozloze 47 ha, vyhlášené roku 1989. Dominantou území je nezaměnitelná skála s výhledem na Vrané nad Vltavou, většinu plochy však tvoří zalesněná plošina východně od vrcholu. Na různorodých horninách se vytvářejí skalní společenstva vápnomilných i acidofilních druhů rostlin doprovázená jedinečným souborem hub a bezobratlých živočichů.
Zvole
Na jaře se skalní terasy žlutí trsy tařice skalní (Aurinia saxatilis), koncem léta květy hvězdnice zlatovlásku (Galatella linosyris). K nejcennějším druhům patří koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) a violka trojbarevná skalní (Viola tricolor subsp. saxatilis), která je endemitem středoevropských říčních údolí. Vřesoviště na plošině nad hranou skal na západním okraji území intenzivně zarůstá trnovníkem akátem (Robinia pseudacacia). Právě na plošině nad hranou skal však najdeme i vzácný prorostlík prutnatý (Bupleurum affine).
Zvole

Zvole

Na skalách jsme našli hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus), silenku ušnici (Silene otites), trávničku obecnou (Armeria vulgaris), rozrazil klasnatý (Veronica spicata), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), černýš rolní (Melampyrum arvense), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), svízel sivý (Galium glaucum), penízek prorostlý (Thlaspi perfoliatum), šedivku šedivou (Berteroa incana), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus) a další.
V podrostu teplomilné doubravy na plošině zjara rozkvétá jaterník podléška (Hepatica nobilis), prvosenka jarní (Primula veris), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), sasanka hajní (Anemone nemorosa), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), křivatec nejmenší (Gagea minima) a všechny u nás původní druhy dymnivek: dymnivka dutá (Corydalis cava), dymnivka plná (Corydalis solida), dymnivka nízká (Corydalis pumila) a dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia). V místech, kde převládá habr, lze nalézt pižmovku mošusovou (Adoxa moschatellina).
Zvole

Fotografováno ve dnech 6. 4. a 13. 9. 2007.