Syn.: Lythrum graefferi Ten.
Česká jména: kyprej sítinovitý (Danihelka et al. 2012)
Čeleď: Lythraceae Mirbel – kyprejovité
Lythrum junceum
Rozšíření: Makaronésko-mediteránní druh, v jižní Evropě je rozšířen od Portugalska po Itálii, dále v Albánii a Řecku, včetně většiny ostrovů. V Africe se vyskytuje od Maroka až po Egypt, v Asii od Turecka po Jordánsko a Sinajský poloostrov. Objevuje se také v Makaronésii, jak na Kanárských ostrovech, kde však snad není původní, tak na Madeiře a Azorských ostrovech. Zřejmě se občas zavléká i do severněji položených částí Evropy. Tak byl v roce 1965 nalezen i na pozemcích tehdejšího Výzkumného ústavu přírodních léčiv v Praze-Hloubětíně.
Ekologie: Roste na vlhkých pastvinách a trávnících, vystupuje až do nadmořské výšky 3400 m.
Lythrum junceum
Popis: Vytrvalá bylina; lodyhy jsou vystoupavé až poléhavé, 20–50(–70) cm dlouhé, větvené od báze, lysé, hranaté. Listy jsou střídavé, jen nejdolejší často vstřícné, přisedlé, čárkovité až čárkovitě kopinaté, 0,8–2(–3) cm dlouhé a 0,2–0,7(–1) cm široké, lysé, na okraji s papilami, na vrcholu tupé. Květy vyrůstají jednotlivě v paždí listů na stopkách asi 1,5 mm dlouhých; češule je válcovitá až úzce nálevkovitá, 5–7(–10) mm dlouhá, s 12 žilkami; kališních cípů je 6, trojúhelníkovitých, asi 0,4 mm dlouhých; korunních lístků je 6, podlouhlých, 5–7 mm dlouhých, světle fialových až nachových; tyčinek je 12, polovina z nich je vyniklých; gyneceum je heterostylní. Plody jsou válcovité tobolky.
Lythrum junceum
Lythrum junceum
Fotografoval Mário Duchoň, dne 26. 3. 2012 (Maroko, Tamgalt).