Masív Rané tvoří výrazný trojvrchol v jihozápadní části Lounského středohoří, který je dobře poznatelný i podle toho, že je hojně využíván pro sportovní závěsné létaní. Nejvyšší vrchol dosahuje nadmořské výšky 457 metrů (mimo chráněné území), nejnižší (jižní) 380 metrů. Už v roce 1936 byla v okolí nejjižnějšího vrcholu vyhlášena „městská rezervace Loun“, později v roce 1951 „státní přírodní rezervace“. Rozloha tohoto chráněného území dosahuje téměř 11 hektarů, je umístěna 6 km severně od města Louny, 1 km jihozápadně od obce Raná a necelé 3 km západně od další národní přírodní rezervace Oblíku.
Raná - národní přírodní rezervace
Tento nápadný čedičový vrch vznikl sopečnou činností ve třetihorách a je tvořen olivinickým nefelinitem, vystupuje ze zarovnaného povrchu na křídových sedimentech.
Raná
Podle zřizovacího předpisu jde o mezinárodně významnou lokalitu s dochovanými zbytky xerotermních travinných společenstev a s výskytem kriticky ohroženého ovsíře stepního (Helictotrichon desertorum subsp. basalticum) – ten zde byl nalezen už v roce 1902 (poprvé na našem území). Od té doby je Raná častým cílem mnoha botanických exkurzí, včetně těch mezinárodních – důvodem je i skutečnost, že Raná představuje jednu z nejlepších ukázek stepních porostů („kavylových stepí“) v Českém středohoří.
Raná
Na svahu protáhlého hřbetu Rané se v cenných teplomilných společenstvech stepního charakteru koncentrují i další vzácné druhy: hlaváček jarní (Adonis vernalis), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), kavyl Ivanův (Stipa pennata), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), zběhovec trojklaný (Ajuga chamaepitys), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), kozinec rakouský (Astragalus austriacus) a další. Objevuje se zde i endemická forma kavylu sličného – kavyl sličný lysý (Stipa pulcherrima f. nudicostata).
AdonisMuscari
Astragalus
Mimo cévnatých rostlin je zde chráněn kriticky ohrožený sysel obecný (Spermophilus citellus), vzácné druhy ptáků (např. linduška úhorní – Anthus campestris, strnad zahradní – Emberiza hortulana nebo bělořit šedý – Oenanthe oenanthe) a mnoho druhů hmyzu.
Ajuga

Fotografováno dne 3. 6. 2006.