William Leycester se narodil roku 1775, zemřel roku 1831. Byl to britský správní úředník.

Ludvík XV. se narodil dne 15. února 1710 ve Versailles, zemřel 10. května 1774 tamtéž. Byl to francouzský král z dynastie Bourbonů.

Lysimachus (Lysimachos) se narodil v roce 360 př. n. l. v Krannonu v Makedonii, padl roku 281 př. n. l. v bitvě u Kúrúpedion v Malé Asii. Makedonský důstojník.