Ludvík XV. se narodil dne 15. února 1710 ve Versailles, zemřel 10. května 1774 tamtéž. Byl to francouzský král z dynastie Bourbonů.

Narodil se za života svého praděda Ludvíka XIV. (1638–1715), který přežil svého syna i vnuka. Stal se králem v roce 1715. Byl ovšem příliš mladý na vykonávání úřadu, proto byl až do věku třinácti let zastupován regentem Filipem Orleánským (1674–1723). V roce 1725 se oženil s dcerou polského krále.
V této době byla Francie v ekonomických problémech, ale významný rádce krále kardinál Fleury (1653–1743) radil vyhýbat se válkám. Podařilo se také stabilizovat měnu, byly budovány silnice a kanály, prospíval zahraniční obchod. Král byl v té době oblíbený. Později se však Francie zapletla do válek, ve kterých byla neúspěšná. V letech 1740–48 to byly války o rakouské dědictví, v letech 1756–63 sedmiletá válka s Anglií (Francie ztratila Kanadu, část Lousiany a část indických kolonií – v Bengálsku, v oblasti Hajdarabadu, v Pondicherry, dnešní Puttučéri). Ludvíka ovlivňovaly jeho milenky madame de Pompadour a madame du Barry, které sice přály rozvoji umění a řemesel, ale ekonomické problémy země rostly. Šlechta a duchovní neplatili daně, král odmítal reformy a v zemi rostlo napětí. Nakonec král ztratil všechnu popularitu.

Philibert Commerçon na jeho počest pojmenoval rod Lodoicea, Arecaceae – jméno vychází z latinské podoby jména Ludvík, tedy Lodoicus.
Lodoicea maldivica