Syn.: Podagraria aegopodium Moench, Sison podagraria Sprengel, Carum podagraria Roth, Ligusticum podagraria (L.) Crantz
Česká jména: dumbířec kozí noha (Presl 1819), snít obecný (Opiz 1852), kozí noha pouhavá (Sloboda 1852), jarous, kozí noha, bršlice (Čelakovský 1879), bršlice obecná, kozí noha (Polívka 1912), bršlice kozí noha (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: sniť hostcovná, jarus, kozínoha, kerhart (Reuss 1853), kozia noha, bršlica (Novacký 1936), kozia noha hostečná (Dostál 1950), kozonoha hostcová (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Apiaceae Lind. – miříkovité
Aegopodium podagraria
Rozšíření: Evropsko-západoasijský druh, rozšířený hlavně v submeridionálním a temperátním pásu. V Evropě se vyskytuje od Velké Británie po Ural, chybí ve většině Středozemí a z větší části na severu Skandinávie. Druhotně roste v Severní Americe. V ČR je hojná na většině území, s těžištěm ve středních polohách klimaticky vlhčích územích, méně častá je v suchých nížinách. Ve vyšších polohách roste spíše v blízkosti vodních toků a na antropicky ovlivněných stanovištích.
Ekologie: Osidluje břehy potoků, řek, vlhčí křoviny a příkopy. Roste na lesních pasekách, ve stinných a vlhčích okrajích lesa. Dále se vyskytuje v sadech, zahradách a na dalších ruderalizovaných místech. Upřednostňuje polostinné stanoviště, se slabě kyselou až alkalickou půdní reakcí. Vyhledává čerstvě vlhké, živinami bohaté a dusíkem obohacené půdy. Bršlice kozí noha je diagnostickým druhem řádu Lamio albi – Chenopodietalia boni-henrici. Kvete od května do srpna.
Aegopodium podagrariaAegopodium podagraria
Popis: Až 100 cm vysoká vytrvalá bylina s dutou, hranatou a jemně rýhovanou lodyhou, která je v horní části většinou chudě větvená. První listy jsou někdy celistvé, nebo jen jednoduše trojčetné, dolní jsou řapíkaté, přičemž řapík bývá až 40 cm dlouhý. Čepel listů bývá v obrysu široce trojúhelníkovitá, jindy 2krát trojčetná, po okrajích ostře pilovitá. Horní lodyžní listy mají nafouklou listovou pochvu. Terminální okolík se skládá z 6–12 okolíčků, postranní okolíky 1. řádu z 15–16 okolíčků. Všechny květy jsou oboupohlavné. Dalším větvením postranních větví nesoucích okolíky 1. řádu vznikají okolíky 2. řádu, které mají max. 15 okolíčků a všechny květy samčí. Okolíky jsou průměrně 8–9 cm veliké. Výrazně dvoulaločné květy jsou až 3 mm velké, s bílými korunními lístky.
Využití: Mladé listy obsahují vitamín C a jsou někdy používané jako salát.
Poznámka: Bršlice kozí noha je velmi nebezpečný a obtížný plevel, především v zahradách a sadech.
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Fotografováno dne 7. 6. 2008 (Liptál).