Syn.: Alnaster kamtschaticus (Callier) Czerep., Alnaster sinuatus (Regel) Czerep., Alnus alnobetula var. stenophylla H. J. P. Winkl., Alnus crispa var. laciniata Hultén, Alnus crispa var. sinuata (Regel) Breitung, Alnus crispa subsp. sinuata (Regel) Hultén, Alnus fruticosa var. kamtschatica (Callier) Kom., Alnus fruticosa subsp. kamtschatica (Regel) Kozhevn., Alnus fruticosa var. sinuata (Regel) Hultén, Alnus kamschatica (Regel) Kudô ex Masam., Alnus sitchensis (Regel) Sarg., Alnus viridis subsp. sinuata (Regel) Á. Löve et D. Löve, Alnus viridis var. glabra Cham., Alnus viridis var. microphylla Cham., Alnus viridis var. sinuata Regel, Betula tristis Wormsk. ex Link, nom. inval., Duschekia kamtschatica (Callier) Pouzar, Duschekia sinuata (Regel) Pouzar
Čeleď: Betulaceae S. F. Gray – břízovité
Alnus sinuata
Rozšíření: Roste v Severní Americe od severu Aljašky až po severní Kalifornii, na hřebenech Skalistých hor zasahuje k jihu až do Idaho a Wyomingu. Také roste na ruském Dálném východě v územích podél Ochotského moře až na Kamčatku a v jižní části Čukotky.
Ekologie: Nejčastěji na balvanitých nebo štěrkovitých březích toků nebo jezer, na vlhkých horských hřebenech; vystupuje až do nadmořských výšek 2500 m, směrem na jih jen ve vyšších polohách.
Alnus sinuata
Popis: Jednodomý opadavý keř nebo malý stromek vysoký 1–5(–10) m; borka je světle šedá až červenohnědá. Listy jsou střídavé, s řapíkem 2–8 mm dlouhým; čepel je široce vejčitá až vejčitě kopinatá, 4–10 cm dlouhá a 3–8 cm široká, lysá nebo řídce chlupatá, na bázi zaokrouhlená až srdčitá, na okraji plochá, dvakrát pilovitá, na vrcholu zašpičatělá; šupin na bázi je 4–6, nestejných. Samčí květenství tvoří svazečky 2–4 jehněd 2,5–13 cm dlouhých; za jednou šupinou jsou 3; tyčinky jsou obvykle 4. Samičí květenství jsou sdružené šištice po 2–10 na stopkách 1–3 cm dlouhých; květy jsou obvykle po 2 za jednou šupinou; gyneceum srůstá ze 2 plodolistů. Plodenství je zdřevnatělá vejcovitá až elipsoidní, 1,5–2,5 cm dlouhá a 0,8–1,3 cm široká šištice; křídlaté nažky jsou zploštělé, křídlo je širší než tělo nažky.
Poznámka: Druh patří do taxonomicky složitého komplexu olše zelené, na jehož klasifikaci mají různí badatelé odlišné názory. Zde přijímáme druhovou koncepci geograficky víceméně vyhraněných typů; od dalších, které zasahují do Severní Ameriky (Alnus fruticosa a Alnus crispa), se Alnus sinuata liší dvakrát pilovitými listy.
Alnus sinuata
Alnus sinuata
Alnus sinuata
Alnus sinuata
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 12. 7. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie, Vancouver Island: Strathcona Provincional Park, Forbidden Plateau a Lake Helen Mackenzie).