Biologická klasifikace: Animalia, Aves, Suliformes, Anhingidae
Syn.: Plotus anhinga Linnaeus, 1766
Česká jména: anhinga americká
Anglická jména: Anhinga

Anhinga anhinga, anhinga americká
Anhinga anhinga, anhinga americká

Rozšíření: Druh zahrnuje dva poddruhy. Nominátní poddruh Anhinga anhinga subsp. anhinga se vyskytuje v Jižní Americe, v oblasti od Kolumbie směrem na jih po Ekvádor a na východ od And přes celé povodí Amazonky a Orinoka až po severní Argentinu a Uruguay. Na našich fotografiích je zobrazena Anhinga anhinga subsp. leucogaster, která žije od Severní Karolíny směrem na západ po Texas, v západním a východním Mexiku, v celé ve Střední Americe a na Kubě. Její severní populace odlétají zimovat na jih Mexika.

Způsob života: Obývá sladkovodní mělké vody, jezera, bažiny, močály, pomalu tekoucí řeky, jejichž břehy jsou porostlé keři a stromy, mělké pobřežní zátoky a laguny s porosty mangrove.
Během dne setrvává na slunci s roztaženými křídly, zahřívá se a suší peří, nemá tak vyvinuté olejové žlázy jako jiní vodní ptáci. V mělkých vodách loví pomalu plovoucí ryby, ale taky vodní bezobratlé, obojživelníky (například žáby a mloky), měkkýše, korýše a vodní hady. Kořist rychlým vymrštěním napichuje na zobák a pak ji obratně spolkne.
Tvoří trvalé páry po řadu let. Hnízdí jednotlivě, v malých skupinách, ale i v koloniích. Po námluvách samice buduje ploché hnízdo z větviček a listů v keřích nebo ve větvích stromů, většinou 1–4 m nad vodou. Samec přináší materiál, je značně teritoriální a brání hnízdní území. Samice snáší 2–5 vajec, na jejichž inkubaci se podílejí oba partneři po dobu 25–30 dnů. Ptáčata se líhnou holá a slepá, rodiče je krmí hmotou vyvrženou z volete. Mláďata jsou v hnízdě asi 6 týdnů, přibližně další 2 týdny je rodiče ještě dokrmují.
Pohlavně dospívá přibližně ve 2 letech. Ve volné přírodě se dožívá asi 16 let věku.

Popis: Anhinga americká je velký pták dosahující délky 81–91 cm, rozpětí křídel 117–120 cm a hmotnosti 820–1350 g. Dlouhý štíhlý krk je nápadně esovitě prohnutý. Hlava je malá, špičatý rovný oranžovožlutý zobák ve tvaru harpuny je dlouhý 7–8,8 cm. Ocas je poměrně dlouhý. U obou pohlaví je na vrchní straně velkých černých křídel stříbřitě bílá kresba. U samice jsou hlava, krk a hruď zbarveny hnědě, zbytek je černý. Samec je celý černý s nazelenalým leskem a na týle má vztyčitelná pírka.
Mladí ptáci se podobají samici, jsou celkově hnědší s téměř chybějící stříbřitou kresbou.

Anhinga anhinga, anhinga americká
Anhinga anhinga, anhinga americká
Anhinga anhinga, anhinga americká
Anhinga anhinga, anhinga americká
Anhinga anhinga, anhinga americká

Fotografováno dne 21. 2. 2014 (Kostarika, Caño Negro).