Česká jména: voňavka obecná (Presl 1819, Opiz 1852), voňavka obecná, seníčko, tomka (Sloboda 1852), tomka vonná (Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Anthoxanthum odoratum
Rozšíření: Areál původního výskytu tvoří severozápadní Afrika (od Azorských ostrovů po Tunisko), Evropa (včetně velkých ostrovů ve Středozemním moři) až po evropskou část Ruska a Ukrajinu, Turecko, Kavkaz, severozápadní Írán a jižní Sibiř. Udávána z Dálného východu. Adventivní výskyt po celém světě, naturalizovaná například v Austrálii, na Novém Zélandu, v jižní Africe, temperátní Asii, v Severní, Střední i Jižní Americe (Argentina, jih Brazílie, Patagonie) a na Havaji. U nás hojně se vyskytující druh.
Ekologie: Roste od nížin do hor na loukách, pastvinách, trávnících a mezích, ve světlých lesích. Kvete od dubna do června.
Anthoxanthum odoratum
Popis: Vytrvalá trsnatá tráva vonící kumarinem, často nažloutle zelená, stébla vysoká 15–50 cm. Listy ploché, 4–8 mm široké a až 15 cm dlouhé, alespoň na líci řídce chlupaté, čepel na bázi na okraji se zřetelným vousem z chlupů. Jazýček 1–5 mm dlouhý, uťatý. Květenství je podlouhle válcovitá stažená lata, až 9 cm dlouhá. Klásky až 10 mm dlouhé, pluchy osinaté.
Záměny: Od velmi podobné tomky alpské (Anthoxanthum alpinum) se liší úplně lysými a hladkými pluchami a pluškami fertilních květů, dolní plevou zpravidla drsnou od jednobuněčných chlupů a ± stejným zbarvením líce a rubu listu.
Anthoxanthum odoratumAnthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratumAnthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Fotografováno dne 19. 5. 2008 (Třeboňsko).