Syn.: Favratia zoysii (Wulfen) Feer
Čeleď: Campanulaceae Juss. – zvonkovité
Campanula zoysii
Rozšíření: Endemit jihovýchodních Alp, vyskytuje se pouze v oblasti trojmezí Slovinska, Itálie a Rakouska.
Ekologie: Roste ve štěrbinách skal, většinou na stanovištích zastíněných, se severní až severozápadní orientací, vždy na vápenci, v pásmu od subalpínského do alpínského stupně, do 2300 m n. m.
Campanula zoysii
Popis: Vytrvalá bylina, 5–10 cm vysoká, lodyhy poléhavé až vystoupavé, zpravidla 1květé, přízemní listy obvejčité, celokrajné, řapíkaté, lodyžní přisedlé, kopinaté, květy svým tvarem zcela nezaměnitelné, 1,5–2 cm dlouhé, koruna modrá, válcovitě kuželovitá, u báze baňatá, nahoře však výrazně zúžená, s 5 výrůstky a krátkými korunními cípy. Kvete od července do září. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Třetihorní relikt. Zákon chrání tento druh v Rakousku, je zapsán v červeném seznamu Slovinska, zároveň je uveden v příloze II. Směrnice Rady evropských společenství 92/43/EHS o stanovištích.
Poznámka: Poprvé byl tento druh nalezen botanikem Karlem Zoisem v Bohinských Alpách a na hoře Storžič, v roce 1789.
Vzácně se objevuje také v kultuře, jedná se o vyhledávanou skalničku. Její pěstování je však velice obtížné, neúspěch bývá dosti častý – škodí jí především přemíra vlhka.
Campanula zoysii
Campanula zoysii
Campanula zoysii
Fotografováno dne 4. 9. 2005 (Slovinsko, Julské Alpy, Mala Mojstrovka).