Syn.: Sclerotinia coryli Schellenb.
Čeľaď: Sclerotiniaceae Whetzel ex Whetzel – hlízenkovité / hľuznatkovité
Ciboria coryli

Ciboria coryli

Rozšírenie: Európa, Ázia, Severná Amerika, sleduje rozšírenie liesky obyčajnej (Corylus avellana).
Ekológia: Huba začína rásť hneď po roztopení snehu (február – apríl). Vyskytuje sa hojne skupinovo pod lieskou obyčajnou, na padnutých minuloročných jahňadách, prevažne na vlhších miestach, popri potokoch a podobne.
Opis: Plodnice sú miskovitého, neskôr tanierovitého tvaru, v starobe niekedy na bokoch popraskané, široké 2–10 mm, okrovej až hnedej farby, s tenkým hlúbikom dlhým 5–20(–40) mm. Vnútorná plodná časť plodnice je hladká svetlohnedá až hnedá, vonkajšia strana je bledšia, oinovatená. Výtrusy sú cilindrické, priehľadné, hladké, veľkosti 9,5–15,5 × 6–8 µm.
Zámeny: V rode je popísaných viacero veľmi podobných druhov, ktoré sa líšia najmä rastom na špecifickom substráte a mikroskopickými znakmi. Na starých jelšových jahňadách rastie jahňadka obyčajná (Ciboria amentacea), na šupinách jedľových šišiek jahňadka hrdzavá (Ciboria rufofusca), na žaluďoch jahňadka Batschova (Ciboria batschiana) atď.
Využitie: Je to nejedlá huba, nemá praktické využitie.
Ciboria coryli
Ciboria coryli
Fotené: od 21. 1. do 1. 2. 2008 (Slovensko, Vysoká nad Kysucou a Žilina).