Syn.: Chamaelea tricoccos (L.) Lam., Cneorum trimerum (Urb.) Chodat, Cubincola trimera Urb.
Čeleď: Rutaceae Juss. – routovité
Cneorum tricoccon
Rozšíření: Západomediteránní druh, na evropském kontinentě roste ve Španělsku (při pobřeží Středozemního moře), ve Francii, Itálii (v Ligurii, Toskánsku a Laziu), také na Baleárách a na Sardinii.
Ekologie: Stanovištěm jsou kamenité svahy, zejména na vápencových podkladech. Vystupuje do nadmořské výšky kolem 600 m.
Cneorum tricoccon
Popis: Nízký, stálezelený, 0,3–1 m vysoký keřík, někdy andromonoecický (na rostlině mohou být květy oboupohlavné i samčí). Listy jsou střídavé, přisedlé, podlouhlé, 1–3 cm dlouhé a 0,3–0,7 cm široké, na bázi klínovité, celokrajné, na vrcholu obvykle tupé a hrotité. Květy jsou 3–4četné, tvoří krátká úžlabní vrcholičnatá květenství; kališní cípy jsou vejčité, 1,3–1,7 mm dlouhé; korunní lístky jsou 5,5–7,5 mm dlouhé, žluté; tyčinky jsou v jednom kruhu; semeník je svrchní. Plody jsou rozpadavé na 3 kulovité plůdky 1,8–5,6 mm v průměru, které připomínají peckovice.
Poznámka: Rod Cneorum byl vymezován do samostatné čeledě Cneoraceae, ta však byla na základě molekulárně biologických dat včleněna do čeledi Rutaceae. Nejblíže příbuzný je endemický a monotypický kanárský rod Neochamaelea, někdy s rodem Cneorum přímo spojovaný.
Cneorum tricoccon
Cneorum tricoccon
Fotografováno dne 22. 4. 2018 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Španělsko, Katalánsko, Barcelona, El Jardí Botànic de Barcelona).