Biologická klasifikace: Animalia, Aves, Passeriformes, Emberizidae
Česká jména: strnad obecný
Anglická jména: Yellowhammer

Emberiza citrinella, strnad obecný
Emberiza citrinella, strnad obecný

Rozšíření: Žije v Evropě až po severní Skandinávii, v severní Africe, Malé Asii, na Kavkaze i v Zakavkazsku, ve Střední Asii, na západní a jižní Sibiři. Byl vysazen na Nový Zéland. Na tomto rozsáhlém území se rozlišuje několik poddruhů, u nás žije poddruh nominátní.

Způsob života: Upřednostňuje otevřenou krajinu s poli a loukami, s křovinatými porosty, úhory, polní cesty lemované keři, remízky, živé ploty, okraje smíšených lesů.
Je všežravec, živí se semeny, pupeny, hmyzem, pavouky a stonožkami.
Již v únoru začíná sameček zpívat, zanedlouho dochází k páření a začátkem dubna hnízdí. Hnízdo si staví pouze samička v zemním důlku pod keřem, ve vysoké trávě nebo nízko v hustém křoví z klacíků, stonků a mechu, vystlané srstí a jemným materiálem. Do hnízda snáší (2–)4–5(–6) vajec, která zahřívají oba partneři po dobu 12–14 dní. Ptáčata krmí 12–14 dní oba rodiče hmyzem, který rozdrtí v zobáku, a změklými semeny z volete. Mláďata vyvádí dvakrát ročně.
Je společenský. V zimě se často sdružuje v hejnech s jinými strnady a pěnkavami, toulá se po zaplevelených polích a sbírá semena. Objevuje se i na krmítku a u krmelců.

Popis: Štíhlý žlutavý strnad dosahující délky těla 15–17 cm, rozpětí křídel 23–29 cm a hmotnosti 24–30 g. Samec má jasně žlutou hlavu s temnějšími pruhy. Spodní část těla je žlutá s jemnými tmavými proužky a svrchní část těla je kaštanová s černým žíháním. Skořicově hnědý kostřec žíhaný není, strany ocasu jsou bílé. V zimě jsou hlava i hrdlo hnědavě vzorované, žlutá spodina těla je bledší. Samice je nenápadná, matně žlutá, na hřbetě je méně výrazně kaštanová, na hlavě a spodní části těla je více čárkovaná. Mladí jedinci se podobají samici.

Emberiza citrinella, strnad obecný
Emberiza citrinella, strnad obecný
Emberiza citrinella, strnad obecný
Emberiza citrinella, strnad obecný

Fotografováno ve dnech 17. 4. 2020 (Česko, Čechy, Květnice) a 23. 4. 2020 (Čechy, PP Pamětník).