Polovina roku je za námi. Letošní jaro začalo velkým suchem, skončilo v přívalových deštích – charakter nastávajícího léta můžeme zatím těžko odhadovat. Určitě ale nějak bude, vždycky totiž nějak bylo. A ať už bylo jak chtělo, vždycky naši dědové měli připravenou pranostiku, která jim dost jasně řekla, co mohou čekat od dnů následujících. Možná je škoda, že nám už to tak úplně jasné není. My už dneska totiž opravdu jen víme, že prostě nějak bude… Pojďme našim předkům na chvíli aspoň trochu závidět, projděme si jejich letní bylinkové pranostiky.
Červen 2009

Červen
* Červen studený – sedlák krčí rameny.
* Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
* V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
* Červen mokrý a studený – bývají žně pokaženy.
* Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
24. 6. Na Jána jasně – vozí se seno krásně.
24. 6. Prší-li na den svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy.
24. 6. Čím dříve před svatým Janem hřiby rostou, tím dříve před Vánocemi sněží.
24. 6. Po svatém Janu Křtiteli žežulka kuká, za kolik zlatých bude korec žita.
26. 6. Svatý Jan Burian mlátí bez cepů. (nebezpečí krupobití)
27. 6. Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
29. 6. Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý.
29. 6. Prší-li na den svatého Petra a Pavla, urodí se hojně hub.

Červenec
* Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
* Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
2. 7. Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
4. 7. Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.
10. 7. Neprší-li na Sedm bratří, bývají suché žně.
10. 7. Déšť na Sedm bratrů – hnijí kobzole.
13. 7. Svatá Markéta, hodila srp do žita.
13. 7. Na Markétu když prší, ořechy ze stromu srší – ořechy vlašské opadají a lískové zčerviví.
22. 7. Když prší na svatou Maří Magdalénu, vzroste obilí.
25. 7. Na svatého Jakuba, brambor prvá úroda.
25. 7. Do Jakuba zelíčko, po Jakubě zelí.
25. 7. Jakub bez deště – tuhá zima.
26. 7. O svaté Anně sedlák si žita nažne.
26. 7. Zvětšují-li na svatou Annu mravenci své hromady, bude tuhá zima.
26. 7. Kolik dní před svatým Jiřím se vrba rozzelení, tolik dní před svatou Annou začnou žně.

Srpen
* Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
* Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
* Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda a množství deště jest k doufání.
* Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
* Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.
* Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.
10. 8. Na svatého Vavřince slunečnost – vína hojnost.
10. 8. Vavřincův déšť – myší úroda.
15. 8. Je-li jasno a teplo o Nanebevzetí Panny Marie, bývá dobré víno.
24. 8. Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, vorej, sedláčku, pomali; fouká-li na Bartoloměje vítr z Čech, pak si, sedláčku, s oráním pospěš!
24. 8. Bartolomějské větry ovsy lámou.
24. 8. Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí.
29. 8. Když na den Stětí svatého Jana prší, velikou zkázu ořechy trpěti mají.

Září
* Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
* Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.
* Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
* Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
* Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
1. 9. Pro ornici i osení výhoda, když na Jiljího slunná pohoda.
1. 9. Prší-li na svatého Jiljí, budou otavy shnilý.
14. 9. Na povýšení svatého Kříže odkud fouká vítr, odtud přijde drahota.
21. 9. Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň.

Červenec 1889
Letní počasí podle stoletého kalendáře (podle Pečírkova Národního kalendáře na obyčejný rok 1889):
Červen… pěkně teplo až do 21., potom větrno, deštivo a ošklivo, 24. jíní, na to teplé počasí, pak až do konce proměnlivo.
Červenec začíná s počasím chladným, dne 9. a 12. horké počasí, noci jsou chladné, od 13. až do konce velké sucho.
Srpen počíná teplým počasím, na to nepěkně až do 11., kdy začíná pěkné počasí a trvá až do 30., odtud bouřlivo.
Září počíná s nepěkným počasím a deštěm až do 10., na to pěkné počasí až do 14. pak po tři dni déšť, tři dni opět pěkně.