Syn.: Robertium lucidum (L.) Pikard, Geranium laevigatum Royle
Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité
Geranium lucidum
Rozšíření: Těžiště výskytu tohoto druhu je v jižní a západní Evropě. Vyskytuje se taky v Makaronésii (Madeira), areál rozšíření zasahuje i do severovýchodní Afriky. Na severu jej najdeme ve Skotsku, středním Norsku, jižním Švédsku a na přilehlých ostrovech. Vyskytuje se také v Malé Asii, na Kavkazu, v Sýrii, Iráku, Íránu a Turkestánu. Je udáván také z Himálaje. Byl zavlečen i na západ Severní Ameriky.
U nás se tento druh vyskytoval jen na jedné lokalitě, a to na vrchu Kotouč u Štramberku. Poslední sběr pochází z roku 1936 a poslední údaj o výskytu je z 50. let minulého století. Později nepotvrzen z důvodu zničení lokality lomem v 70. letech. Od té doby je u nás považován za vyhynulý. Na Slovensku se vyskytuje v Podunajské a Záhorské nížině, zasahuje i do jihozápadního okraje Karpat (Malé Karpaty, Tríbeč, Slovenské stredohorie).
Ekologie: Vyhledává vlhčí, mechem porostlé skály, především v polostínu, v lesích či v křovinách, především na vápenci, na půdách bohatých na živiny. Kvete od května do července.
Popis: Jednoleté, případně ozimé byliny s tenkým, málo větveným kořenem. Lodyh je několik, jsou vystoupavé nebo přímé, téměř lysé, lesklé. Jsou větvené, 10–35 cm dlouhé, většinou hnědé až lehce nachové. Přízemní růžice listů záhy odumírá. Lodyžní listy jsou vstřícné, krátce řapíkaté. Čepel je 1–3 cm široká, ledvinovitá, dlanitě 5–7dílná, čepel členěná nanejvýše do 4/5. Úkrojky jsou hrubě zubaté, zaoblené. Palisty jsou malé, krátce zašpičatělé, kopinaté. Květy jsou uspořádány do dvoukvětých vidlanů, přičemž stopky jsou delší než listeny. Lístky kalicha jsou široce vejčité s krátkou šipcí. Jsou 5–6 mm dlouhé, mají 3 žilky a dvě nafouklá kýlnatá pouzdra. Korunní lístky úzce obvejčité, 8–10 mm dlouhé, nehetnaté, světle karmínové až růžové. Tyčinky stejně dlouhé jako kalich, prašníky opadající a pestík je lysý. Plod je asi 15 mm dlouhý, semena jsou hladká, červenožlutá.
Ohrožení a ochrana: Kakost lesklý byl na své jediné české lokalitě vyhuben koncem 70. let minulého století, a proto je řazen mezi vyhynulé druhy (A1) české květeny, zákon jej však dosud chrání v kategorii kriticky ohrožených druhů (§1). Na Slovensku je řazen k druhům potenciálně ohroženým (NT).
Geranium lucidumGeranium lucidum
Geranium lucidum
Fotografováno dne 17. 5. 2009 (fotografovaná rostlina pochází z kultury).