Syn.: Carduus fruticosus Desf., Chamaepeuce alpini Jaub. et Spach, Chamaepeuce fruticosa (Desf.) DC., Chamaepeuce imbricata Raf., Chamaepeuce mutica DC., Chamaepeuce polycephala DC., Cirsium alpini Vierh., Cirsium chamaepeuce (L.) Ten., Cirsium fruticosum (Desf.) Holmboe, Cnicus chamaepeuce (L.) Desf., Cnicus fruticosus Desf., Ptilostemon fruticosus (Desf.) Soják, Ptilostemon muticus Cass., Serratula chamaepeuce L.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Ptilostemon chamaepeuce
Rozšíření: Roste ve východním Středozemí v Řecku, na řeckých ostrovech, na Krétě, Kypru, v jihozápadní a jižní části Turecka, v západní Sýrii, Libanonu a Izraeli. Druh je dosti proměnlivý, bylo popsáno více lokálních, v dílčích znacích odlišných taxonů spojených četnými přechodnými typy.
Ekologie: Provází křovinaté kamenité svahy, zejména na vápencovém, řidčeji i hadcovém podloží, od hladiny moře až do nadmořských výšek kolem 900 m.
Ptilostemon chamaepeuce
Popis: Netrnitý keřík s kulovitým vzrůstem, dorůstající výšky 30–100 cm. Listy jsou početné, střídavé, přisedlé, čárkovité, 3–10 cm dlouhé, jen 1–1,5 mm široké, na spodní straně vlnatě chlupaté, celokrajné, nápadně podvinuté, na vrcholu špičaté. Kvetoucí stonky jsou 10–60 cm dlouhé, nesou 1–10 úborů o průměru 13–20 mm; zákrov je střechovitý, lysý nebo poněkud chlupatý, prostřední zákrovní listeny jsou přitisklé, ale s odstávajícím nebo vyhnutým, osinkatým, pichlavým přívěskem; květy jsou oboupohlavné, zdánlivě stejné, ale vnější jsou funkčně samčí; koruna je červenofialová, korunní cípy jsou nestejné. Plody jsou šikmo obvejcovité, 4–5 mm dlouhé nažky s pérovitým chmýrem.
Ptilostemon chamaepeuce
Ptilostemon chamaepeuce
Fotografovali Vít Grulich a Mário Duchoň, dne 14. 5. 2011 (Turecko, Antalya, kaňon Göynük).