Syn.: Raphanistrum gayanum Fisch. et C. A. Mey., Raphanus acanthiformis Morel ex L. Sisley, Raphanus candidus Vorosch., Raphanus gayanus (Fisch. et C. A. Mey.) G. Don, Raphanus raphanistrum subsp. sativus (L.) Domin, Raphanus taquetii H. Lév.
Česká jména: ředkev setá (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: reďkev siata (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Raphanus sativus
Rozšíření: Prastará kulturní plodina s jedlým kořenem, jejíž původ není přesně znám. Snad se jedná o taxon vyselektovaný z okruhu mediteránní ředkve Raphanus raphanistrum subsp. landra či jiného planého druhu. V současnosti je ředkev setá rozšířena téměř po celém světě, je naturalizována v Evropě, severní, východní i jižní Africe, na Arabském poloostrově, v jižní, střední i východní Asii, Austrálii a Oceánii, stejně jako v obou Amerikách v pásu od Aljašky až po střední Chile.
Ekologie: Jako zplanělá roste většinou na stanovištích narušovaných lidskou činností, na úhorech, při okrajích polí a cest, jako kulturní rostlina se samozřejmě pěstuje v zahradách a na polích.
Raphanus sativus
Popis: Jednoletá nebo dvouletá bylina s kořenem vřetenovitým, anebo s bulvou či hlízou. Lodyha je větvená, (10–)20–50(–130) cm dlouhá, na bázi často červeně naběhlá. Přízemní listy vyrůstají v růžici, jsou řapíkaté, v obrysu obvejčité nebo kopisťovité, obvykle lyrovité až peřenosečné, až 60 cm dlouhé a až 20 cm široké, po okraji zubaté, na vrcholu tupé nebo špičaté; lodyžní listy jsou skoro přisedlé, kopinaté až vejčité. Květenství je hroznovité; kališní lístky jsou kopinaté, 5,5–10 mm dlouhé a 1–2 mm široké, lysé nebo řídce chlupaté; korunní lístky jsou obvejčité, nehetnaté, 15–25 mm dlouhé a 3–8 mm široké, bílé s fialovou žilnatinou, růžové nebo až nachové. Plodem je vejcovitá až kuželovitá vícesemenná nažka se zobánkem, 2–9 cm dlouhá, nafouklá, nezaškrcovaná nebo zaškrcovaná jen velmi mírně.
Využití: Po staletí se používá jako kuchyňská zelenina i jako krmivo pro domácí zvířata, konzumují se především bulvy nebo hlízy, někdy i listy. V Asii se uplatňuje rovněž v tradiční medicíně. Rostliny z kultury jsou v rámci velkého komplexu druhu Raphanus sativus děleny do několika skupin, známá ředkvička patří například ke skupině Radicula, daikon ke skupině Longipinnatus atd.
Poznámka: Může se křížit s ředkví ohnicí (Raphanus raphanistrum; její korunní lístky jsou bledě žluté až krémově bílé, plody výrazně zaškrcované) a vytvářet populace značně proměnlivé jak v barvě květů, tak ve tvaru plodů.
Raphanus sativus
Raphanus sativus
Raphanus sativus
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 25. 8. 2017 (USA, Oregon, okolí Waldportu).