Biologická klasifikace: Animalia, Aves, Sphenisciformes, Spheniscidae
Syn.: Diomedea demersa (Linnaeus, 1758)
Česká jména: tučňák brýlový, tučňák brýlatý
Anglická jména: African penguin

Spheniscus demersus, tučňák brýlový
Spheniscus demersus, tučňák brýlový

Rozšíření: Jihoafrický druh tučňáka, vyskytuje se a hnízdí v pobřežní zóně západu a jihozápadu Jihoafrické republiky a jihozápadní Namibie, občas se ale zatoulá až k břehům Angoly, Gabonu nebo Mosambiku.

Způsob života: Je to dokonalý plavec, potravu si získává spíše v mělkých mořských vodách, může však doplavat až do vzdálenosti okolo 70 km od břehu, vzácněji i dále. Loví menší druhy ryb, měkkýše, hlavonožce a korýše.
Hnízdí většinou na odlehlejších ostrůvcích nebo v hůře přístupných zátokách, na písčitých nebo kamenitých plážích. Je monogamní, vytváří trvalé partnerství na celý život. Hnízdo vybere a vyrobí samec, může to být jen škvíra mezi balvany, ale i nora, kterou vystýlá větvičkami, kamínky, rybími šupinami. Za vodných podmínek hnízdí i dvakrát do roka. Samice naklade do hnízda většinou dvě vejce, v sezení na vejcích se oba rodiče střídají po dobu 36–41 dní. O vylíhlá mláďata se rovněž starají oba rodiče, přičemž jeden z nich hlídá, druhý loví. Mláďata se ve stáří jednoho měsíce shlukují do skupinek o 5–10 mláďatech, ochmýří se zhruba v 60 až 130 dnech života. Pak společně s dospělými opustí kolonii a žijí na moři mimo hnízdiště.

Popis: Středně velký tučňák se zavalitou postavou, krátkým krkem a ploutvovitými křídly, který dorůstá 60–68 cm výšky a dosahuje hmotnosti 2–4,5 kg; samice je menší, ale jinak samci podobná. Týl, čelo, tváře, hrdlo i celá svrchní strana těla je černá, spodina je bílá. Přes prsa se táhne úzká černá páska, která zasahuje až na boky. Nad očima je narůžovělá kožní oblast, zobák je silný, obvykle černý, se svislým světlým pruhem poblíž špičky. Dožívá se 10–30 let.

Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2018) řadí tučňáka brýlového k ohroženým druhům (EN).

Poznámka: Areál tučňáků (Sphenisciformes) je soustředěn na jižní polokouli, především se tedy objevují v antarktických a subantarktických pobřežních oblastech, zasahují ale i severněji, zhruba k obratníku Kozoroha. Výjimkou jsou tučňák galapážský (Spheniscus mendiculus) a na západním pobřeží Jižní Ameriky žijící tučňák Humboldtův (Spheniscus humboldti) – tyto druhy se tedy dostaly až k samotnému rovníku.

Spheniscus demersus, tučňák brýlový
Spheniscus demersus, tučňák brýlový
Spheniscus demersus, tučňák brýlový
Spheniscus demersus, tučňák brýlový

Fotografovala Věra Svobodová, dne 19. 4. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, okolí Pringle Bay).