Biologická klasifikace: Animalia, Aves, Strigiformes, Strigidae
Česká jména: puštík obecný, sova obecná
Anglická jména: Tawny owl

Strix aluco, puštík obecný
Strix aluco, puštík obecný

Rozšíření: Vyskytuje se v Evropě (kromě Islandu, Irska a severu Skandinávie), v jihozápadní i střední Asii a v severozápadní Africe. Na tomto poměrně rozlehlém území je rozlišováno několik poddruhů, u nás žije poddruh nominátní.

Způsob života: Objevuje se v jehličnatých, opadavých a smíšených lesích, ve velkých parcích, na hřbitovech, v alejích, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 2350 m. Žije většinou samotářsky nebo v párech. Přes den se ukrývá v hustých větvích stromů, někdy ho ale prozradí křikem malí ptáci (sýkory, strakapoudi nebo kosi).
Je to noční živočich, který se začíná ozývat za soumraku a na lov vylétá po setmění. Má výborný sluch a zrak.
Živí se hlavně drobnými hlodavci (hraboši, rejsky, myšmi), malými ptáky, někdy i obojživelníky a hmyzem. U nás žije celoročně.
Hnízdo si zakládá v dutinách ztrouchnivělých stromů, v postavených budkách, v otvorech střech starých domů, skalních štěrbinách, někdy i v dírách v zemi. Doba rozmnožování je od února do července. Samice snáší 2–6(–8) vajec, která sama inkubuje 28–30 dní. Samec jí a později i mláďatům přináší kořist, kterou samice v hnízdě trhá na kousky a podává ptáčatům. Potomci opouštějí hnízdo asi po 4 týdnech od vylíhnutí, posedávají na okolních větvích a rodiče je stále krmí. Po 2–3 měsících od opuštění hnízda se osamostatňují, pohlavně dospívají po jednom roce a většina tvoří monogamní páry po celý život. Dožívají se 10 let.
K přirozeným predátorům patří například liška obecná (Vulpus vulpus), kuna lesní (Martes martes), kuna skalní (Martes foina), výr velký (Bubo bubo).

Popis: Středně velká sova s velkou kulatou hlavou, dosahuje velikosti 35–46 cm, rozpětí křídel 94–104 cm a hmotnosti 330–690 g. Svrchní část těla je tmavší, proměnlivě hnědá, červenohnědá, nebo někdy šedavá, hnědě a bíle proužkovaná. Spodina těla je světlejší s tmavšími skvrnkami. Kratší křídla jsou široká a zaoblená. Výrazný ocas je delší. Charakteristický závoj na tvářích kolem očí je světle hnědošedý. Duhovka oka je tmavěhnědá. Zobák je zahnutý už od kořene. Silné nohy jsou opeřené až na prsty, které jsou zakončeny velkými drápy.

Strix aluco, puštík obecný
Strix aluco, puštík obecný
Strix aluco, puštík obecný
Strix aluco, puštík obecný

Fotografováno ve dnech 20. 1. 2021 (Česko, Praha, Čimický háj), 4. 5. 2021 (Praha, PP Milíčovský les a rybníky) a 7. 5. 2021 (Praha, Kunratický les).