Syn.: Agaricus mutabilis Schaeff., Dryophila mutabilis (Schaeff.) Quél., Galerina mutabilis (Schaeff.) P. D. Orton, Lepiota caudicina Gray, Pholiota mutabilis (Schaeff.) P. Kumm. – šupinovka opeňka, opěnka měnlivá
Čeleď: Strophariaceae Singer et A. H. Sm. – límcovkovité
Kuehneromyces mutabilis
Rozšíření a ekologie: Vyrůstá hojně v březnu až prosinci na pařezech a odumřelých kmenech listnatých stromů, zejména lip a kaštanů, výjimečně ji najdeme i na mrtvém dřevu smrků. Roste v lesích všech typů od nížin do podhorských oblastí, častěji na vlhkých stanovištích podél vodních toků. Vyrůstá v trsech a velkých skupinách.
Kuehneromyces mutabilisKuehneromyces mutabilis
Popis: Klobouk je 2–10 cm široký, v mládí polokulovitý, zvoncovitý, později až ploše rozložený s nízkým hrbolem. Povrch je hladký, lepkavý s tenkým slabě rýhovaným okrajem, v mládí s bílými vlákny pocházejícími z blanitého závoje. Klobouky jsou hygrofánní – za vlhka skořicově hnědé nebo žlutohnědé, za sucha světlejší, medově žluté. Zasychání začíná od středu, u okraje klobouku bývá většinou výrazně tmavší vodnatý pás. Lupeny jsou husté, přirostlé ke třeni až slabě sbíhavé, světlé s žlutohnědým nádechem, později skořicové. V mládí jsou zakryté blanitým závojem. Třeň je 3–10 cm dlouhý, do 1 cm tlustý, válcovitý, dole zúžený, zprohýbaný podle růstu v trsu. V mládí je světlý, postupně od báze hnědne. Nese prsten ze zbytků závoje, zpočátku bělavý, později hnědý a mizející. Nad prstenem mívá třeň jemné žíhání, pod prstenem je pokrytý množstvím rezavých šupinek, které stářím tmavnou. Dužnina je tenká, středně tuhá, vodnatá, světlá s hnědým odstínem. Má příjemnou slabou vůni, jemnou chuť. Výtrusný prach je rezavě hnědý, výtrusy elipsoidní, hladké, 5,5–7,5 × 3,5–5 μm velké.
Kuehneromyces mutabilis
Záměny: Velmi podobná je silně jedovatá čepičatka jehličnanová (Galerina marginata), od opeňky měnlivé se makroskopicky liší především tím, že nemá na třeni pod prstenem šupiny a neroste v trsech, ale ve skupinách jednotlivých plodnic. Je možné také zaměnit mladé plodnice opeňky a jedovaté třepenitky svazčité (Hypholoma fasciculare). Z jedlých hub rostoucích na pařezech se opeňka měnlivá podobá penízovce sametonohé (Flammulina velutipes), která má třeň v dospělosti sametově hnědý a křehutce vodomilné (Psathyrella piluliformis), která má bílý třeň bez prstenu. Podobná je i třepenitka maková (Hypholoma capnoides) s makově zbarvenými lupeny.
Využití: Je to výborná jedlá houba, vhodná do polévek i omáček.
Kuehneromyces mutabilis
Kuehneromyces mutabilis
Fotografováno ve dnech 26. 7. (Krkonoše, Labský důl), 12. 10. (u Tanvaldu), 25. a 26. 10. 2008 (u Roztok).