Biologická klasifikace: Animalia, Reptilia, Testudines, Testudinidae
Syn.: Aldabrachelys elephantina Broadley et Howell, 1991; Dipsochelys dussumieri Valverde, 2004; Geochelone dussumieri Fritz et Havas, 2006; Geochelone gigantea Valverde, 2004; Megalochelys gigantea Obst, 1985; Testudo daudinii Duméril et Bibron, 1835; Testudo dussumieri Gray, 1831; Testudo elephantina Duméril et Bibron, 1835; Testudo gigantea Duméril et Bibron, 1854; Testudo gouffei Rothschild, 1906; Testudo hololissa Günther, 1875; Testudo ponderosa Günther, 1877; Testudo sumeirei Sauzier, 1892
Česká jména: želva obrovská
Anglická jména: Giant tortoise, Aldabra giant tortoise, Aldabra tortoise

Aldabrachelys gigantea, želva obrovská
Aldabrachelys gigantea, želva obrovská

Rozšíření: Největší přirozená populace obývá osamocený atol Aldabra, ležící v Indickém oceánu východně od Afriky. Umělé vysazené skupiny se vyskytují na Seychelách, Réunionu a Mauriciu, další kolonie žije na malém ostrově blízko Zanzibaru. Na tomto území byly rozeznány čtyři poddruhy.

Způsob života: Obývá travnaté a křovinaté oblasti, porosty mangrove. Žije ve skupinách, je aktivní ve dne, dopoledne a navečer se pase, před tropickým sluncem se schovává ve stínu. Ráda se ochlazuje ve vodě. Je vynikajícím plavcem.
Živí se trávou, listy stromů a keřů, výhonky a plody, nepohrdne ani mršinami, kraby a drobnými bezobratlými živočichy.
Páří od února do května, od června do září pokládá samice několik snůšek. Klade 9–25 vajec do mělké jamky v zemi, kterou zahrne a plastronem mírně udusá. Inkubační doba je přibližně 200 dnů, mláďata se líhnou s příchodem období dešťů. Pohlavně dospívá ve 30 letech. Může se dožít 160 let života.

Popis: Velká suchozemská želva s obrovským krunýřem 90–120 cm dlouhým, dosahuje hmotnosti 150–250 kg, samec je mohutnější. Tlustá kůže je tmavě šedá až šedohnědá. Hlava je malá, krk je dlouhý. Hřbetní krunýř je tmavohnědý až černohnědý, od želvy sloní se liší malým nuchálním štítkem na jeho předním okraji. Přední nohy kryjí zepředu silné šupiny, po zatažení hlavy zavírají a chrání vstup do krunýře. Zadní nohy jsou sloupovitého tvaru. Ocas je poměrně krátký

Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (1996) klasifikuje tento druh z hlediska ochrany jako zranitelný (VU). Je rovněž uveden v Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy (CITES).

Aldabrachelys gigantea, želva obrovská
Aldabrachelys gigantea, želva obrovská
Aldabrachelys gigantea, želva obrovská
Aldabrachelys gigantea, želva obrovská
Aldabrachelys gigantea, želva obrovská

Fotografováno ve dnech 11. 10. 2012 (Mauricius, Île aux Aigrettes), 12. 10. 2012 (Mauricius, La Vallée des Couleurs) a 13. 10. 2012 (Mauricius, Chamarelské vodopády).