Biologická klasifikace: Animalia, Mammalia, Artiodactyla, Cervidae
Syn.: Cervus capreolus Linnaeus, 1758
Česká jména: srnec obecný
Anglická jména: European roe deer, Western roe deer

Capreolus capreolus, srnec obecný
Capreolus capreolus, srnec obecný

Rozšíření: Sudokopytník, který se vyskytuje téměř v celé Evropě (s výjimkou Irska, Korsiky, Sardinie a většiny menších ostrovů), včetně západního Ruska. Mimo Evropu žije v Turecku, severní Sýrii, severním Iráku, severním Íránu a na Kavkaze. Podél černomořského pobřeží a v severním egejském regionu Turecka je blízko vyhynutí, vymřel v Izraeli a Libanonu. Na uvedeném území je rozlišováno několik poddruhů, v České republice žije poddruh nominátní.

Způsob života: Obývá otevřenou krajinu s menšími lesíky a křovinami, světlejší lesy přerušované poli, remízky, lužní lesy, křoviska kolem rybníků a jezer, v pásmu od hladiny moře až do nadmořské výšky 2400 m. V houští hledá úkryt. Proti nepříteli se brání kopýtky. Má výborný sluch a reaguje na sebemenší šramot. Nejčastěji se vydává na pastvu za úsvitu a za soumraku, ale pase se i přes den. Vyhledává rostliny, které jsou výživné, živí se trávou, bylinami, výhonky, listy, lesními plody a zemědělskými plodinami. Denně potřebuje vodu.
V létě si vytváří zásoby tuku. V zimě zvířata odpočívají a jsou vůči sobě snášenlivá, na jaře a v létě přísně chrání teritorium. Srnci mají dobře vyvinutý čich, který jim slouží nejen při ostraze. Na jaře se samci oddělují od tlupy. Pachovými žlázami, které se nacházejí na čele, značkují revír. V červenci a srpnu začíná říje. Samci intenzivně pronásledují srny. V červnu následujícího roku (po prodloužené březosti asi 294 dní) vrhá srna 1–2 mláďata v lesním podrostu nebo v trávě na louce. K srnčatům odloženým v úkrytu se vrací jenom na kojení. Po 1–2 týdnech mláďata následují matku, kojena jsou asi 4 měsíce, zelenou stravu přijímají asi 3 týdny po narození. Začátkem podzimu se samice s mláďaty sdružují do stád až o 30 jedincích, která vede starší samice. Staří samci bývají samotáři nebo vytváří menší skupiny. Pohlavně dospívá v 16 měsících života. Dožívá se 10–17 let.

Popis: Sudokopytník z čeledi jelenovitých, dosahuje délky těla 95–140 cm, výšky v kohoutku 60–92 cm a hmotnosti 15–35 kg. Tělo, v létě červenohnědé, v zimě šedohnědé, je relativně krátké, krk je mírně prodloužený. Krátká hlava se zužuje k lysému černému čenichu. Na bradě a hrdle je srst bílá. U samců vyrůstají z pučnic na čele malé rozvětvené parůžky, nejvýše 30 cm dlouhé. Parůžky mají většinou tři hlavní výsady a naspodu širokou růžici, srnec je shazuje v listopadu a dozrávají mu v květnu. Pro obě pohlaví je typický nápadně krátký ocas (asi 2–5 cm). Bílá skvrna na zádní části je u samců oválná, u samic je okrouhlejší až srdčitá. Nohy jsou štíhlé a dlouhé, zakončené kopýtky. Mláďata jsou hnědá nebo žlutohnědá s řadou bílých a nažloutlých skvrn, které mizí ve stáří 1–2 měsíců.

Capreolus capreolus, srnec obecný
Capreolus capreolus, srnec obecný
Capreolus capreolus, srnec obecný
Capreolus capreolus, srnec obecný
Capreolus capreolus, srnec obecný
Capreolus capreolus, srnec obecný

Fotografováno ve dnech 23. 4. 2020 (Česko, Čechy, Žehuň), 19. 8. 2020 (Praha, Klánovický les), 29. 7. 2021 (Čechy, Vlkaneč) a 3. 8. 2021 (Čechy, Putim).