Syn.: Calopogon lessonii (d’Urv.) Brongn., Codonorchis tetraphylla (Poepp. et Endl.) L. O. Williams, Epipactis lessonii d’Urv., Pogonia lessonii (d’Urv.) Rchb. f., Pogonia tetraphylla Poepp. et Endl.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Codonorchis lessonii
Rozšíření: Druh se vyskytuje na jihu Jižní Ameriky, v argentinské Patagonii (včetně Ohňové země), na Falklandských ostrovech a v jižním i středním Chile. V tomto rodu jsou rozlišovány dva druhy, kromě jmenovaného je to ještě Codonorchis canisioi Mansf., který je endemitem jihu Brazílie (Rio Grande do Sul).
Ekologie: Terestrická orchidej rostoucí ve stinných a vlhkých lesích a křovinách, na březích vodních toků, v Argentině údajně v pásmu od 100 do 600 m n. m., v Chile stoupá až do nadmořské výšky okolo 1600(–1900) m.
Codonorchis lessonii
Popis: Vytrvalá bylina s podzemními hlízkami, 20–30(–50) cm vysoká. Listy vyrůstají ve 3–4četném přeslenu, který se nachází zhruba ve 2/4 až 1/3 výšky lodyhy, jsou kopinaté až obvejčité, 20–50 × 15–35 mm. Lodyha je přímá, v horní části s jediným, listu podobným listenem, zakončená 6četným květem s bělavými okvětními lístky, z nichž tři vnější jsou úzce kopinaté, až 23 mm dlouhé, rozestálé, vnitřní jsou vejčité, 15–17 mm dlouhé, k sobě sblížené, pysk je poměrně krátký, 3laločný, také bělavý, avšak pokrytý fialovými skvrnkami, jeho prostřední lalok je delší než laloky postranní. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Druh je chráněn mezinárodní úmluvou o obchodu s ohroženými druhy CITES.
Codonorchis lessoniiCodonorchis lessonii
Codonorchis lessonii
Fotografovala Jindříška Vančurová, dne 8. 2. 2012 (Argentina, Ohňová země, pod ledovcem Cerro Martial).