Na jižní polokouli je obrácený poměr plochy pevniny a oceánů, takže květennou říši, která zde tvoří protiváhu Holarctis, tvoří pouze 2 souvislejší plochy pevniny (jih Jižní Ameriky a Nový Zéland) a několik značně rozptýlených malých ostrovů. Antarktický kontinent je téměř úplně zaledněný, takže na něm květennou říši v zásadě nelze vymezit. Gradient klimatu jde od polárního k subtropickému, je však ovlivněn i velkou vertikální členitostí reliéfu a velkými rozdíly v kontinentalitě.
Významný podíl vegetace tvoří tundra, dále zde najdeme smíšené temperátní lesy, stepi, ale i subtropické formace. Flóra má původ zejména v prakontinentu Gondwana, jehož součástí byla i Jižní Amerika a Nový Zéland, mezi nimiž fungovalo spojení prostřednictvím dnes zaledněné Antarktidy. Přestože jsou suchozemské ekosystémy ostrůvkovité a často velmi izolované, celkově je flóra poměrně bohatá, najdeme v ní řadu reliktních, evolučně starých prvků, asi 8 endemických čeledí a vysoký stupeň endemismu na úrovni rodů a druhů. Nejvíce společných prvků sdílí logicky s Neotropis, méně s Australis; překvapuje ovšem dosti silný vztah k flóře Holarctis prostřednictvím tzv. bipolárních disjunkcí na úrovni rodů a výjimečně i druhů.

Podpis

Tachtadžjan
Holantarktická říše se dělí na následující oblasti:
Chilsko-patagonská oblast
Novozélandská oblast
Oblast ostrovů Juana Fernándeze
Oblast subantarktických ostrovů

Na Botany.cz Holantarctis reprezentují tyto druhy (včetně neofytů):