Syn.: Arthrolobium repandum (Poir.) DC., Ornithopus repandus Poir.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Coronilla repanda
Rozšíření: Mediteránní druh, vyskytuje se v centrální a jižní části Pyrenejského poloostrova, na Baleárských ostrovech, v Itálii, na Sicílii a Kypru, též na asijském břehu Středozemního moře a v severní Africe. V areálu se rozlišují tři poddruhy.
Ekologie: Roste na pobřežních i vnitrozemských písčinách, také na ruderálních stanovištích, stoupá až do nadmořské výšky okolo 800(–1000) m. Kvete od dubna do července.
Coronilla repanda
Popis: Jednoletá bylina s lodyhou vystoupavou až přímou, 6–40 cm dlouhou, jednoduchou nebo větvenou, lysou. Spodní listy jsou řapíkaté, jednoduché, horní jsou přisedlé, lichozpeřené, se 2–4(–5) páry lístků, které jsou nestejné (terminální lístek je obvykle větší), eliptické až obkopinaté či obvejčité, 4–30 mm dlouhé, poněkud dužnaté, celokrajné, na vrcholu hrotité nebo vykrojené; palisty jsou blanité, objímavé, jen asi 3 mm dlouhé. Květenství je terminální, 2–4květé; kalich je až 3,2 mm dlouhý, dvoupyský, horní pysk je větší než dolní; koruna je žlutá, na pavéze, která je vejčitá a 5–8 mm dlouhá, ještě s purpurovými žilkami, křídla jsou o něco delší než pavéza a poněkud kratší než člunek. Struk je zakřivený, 30–70 mm dlouhý a asi 2 mm široký, zaškrcovaný.
Záměny: Jiný rovněž mediteránní jednoletý druh čičorky Coronilla scorpioides má horní listy zpravidla pouze 3četné a jeho květenství bývá obvykle 2–3květé.
Coronilla repanda
Coronilla repanda
Coronilla repanda
Coronilla repanda
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 19. 4. 2017 (Portugalsko, Praia do Malhão).