Biologická klasifikace: Animalia, Reptilia, Crocodilia, Crocodylidae
Syn.: Crocodilus acutus Cuvier, 1807; Crocodilus americanus Barbour, 1910; Crocodilus americanus var. acutus Günther, 1885; Crocodilus floridanus Hornaday, 1875; Crocodilus pacificus Duméril et Bocourt, 1870, Lacerta hispaniolica Shaw et Nodder, 1806
Česká jména: krokodýl americký, krokodýl dlouhohlavý, krokodýl dlouhokrký
Anglická jména: American crocodile

Crocodylus acutus, krokodýl americký
Crocodylus acutus, krokodýl americký

Rozšíření: Centrum areálu tohoto druhu se nachází na středoamerickém pobřeží Atlantiku a Pacifiku, jeho areál na severu zasahuje až na jižní pobřeží Floridy, na jihu pak až na sever Jižní Ameriky, kde obývá území severní Venezuely, Kolumbie, Ekvádoru a severního Peru.

Způsob života: Obývá sladkou vodu, jezera, bažiny, řeky a ústí řek, snáší však dobře i slanou vodu a vstupuje také do moře. Na některých karibských ostrůvcích dovede přežít i bez sladké vody. Je samotář, pokud se cítí ohrožen, je agresivní. Vyhřívá se na slunci a pomocí otevřených úst reguluje tělesnou teplotu. Vytváří složité nory, které mu poskytují úkryt v období sucha, před chladným počasím a slouží jako místo k odpočinku.
Je masožravý, živí se většinou rybami, žábami, želvami, někdy ptáky nebo malými savci. Kořist chytá do silných čelistí a polkne ji celou. Požívá i malé kameny, které mu pomáhají při trávení.
Rozmnožuje se od dubna do května. Během páření samci vydávají výrazné zvuky, zvedají hlavy a otevírají tlamy, aby přilákali samice. Hnízdí během období sucha, samice klade 30–60 vajec, která se líhnou přibližně 9–10 týdnů na začátku období dešťů. Na většině obývaného území samice vajíčka pouze zahrabává, na Floridě buduje hnízdo. Pohlaví potomků určuje teplota, při které jsou vejce zahřívána. Při teplotě inkubace 31–33 °C se vytváří samci, při teplotě pod 31°C samice. Když se začnou potomci ozývat, matka je vyhrabává a pomáhá jim z vajíček ven. Nově vylíhnutí a mladí krokodýli jsou velmi zranitelní a musí se skrývat. Zpočátku se živí žloutkem, postupně loví hmyz, vodní bezobratlé živočichy a drobné ryby. Pouze každý čtvrtý krokodýl se dožije věku 4 let, mezi hlavní predátory mláďat patří mýval severní (Procyon lotor), kočkovité šelmy, paprskoploutvé ryby (Actinopterygii) a bohužel i dospělí krokodýlí kanibalové. Pohlavně dospívá, když dosáhne délky těla 1,8–2,4 m nebo věku 8–10 let. Jeho průměrná délka života se pohybuje v rozmezí 60–70 let.

Popis: Velký plaz dosahující délky až okolo 460 cm a průměrné hmotnosti 220–450 kg; samec bývá větší než samice. Hlava je úzká, čenich dlouhý ve tvaru písmene V. Oči, nozdry a uši jsou umístěny na vrcholu hlavy, oči mají ochranné víčko a svislou zorničku. I v uzavřené tlamě jsou patrné horní i dolní zuby. Jeho šedohnědé tělo je pokryto řadami tvrdých nepřekrývajících se šupin. Extrémně dlouhý a silný ocas používá k plavání. Přední končetiny mají pět prstů, zadní jsou čtyřprsté a jsou opatřeny plovacími blánami.

Ohrožení a ochrana: Je chráněn Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která zakazuje komerční obchod s těmito zvířaty. Červený seznam IUCN (2012) klasifikuje krokodýla amerického z hlediska ohrožení jako druh zranitelný (VU). Hlavní příčinou jeho úbytku je degradace přírodních stanovišť, včetně ničení hnízdišť a porostů mangrove. Za poslední tři generace (75 let) se snížil stav populace o 30 %. Ve třicátých letech 20. století byl nadměrně loven pro svou kůži. I když je chráněn, stále dochází k nezákonnému lovu.

Crocodylus acutus, krokodýl americký
Crocodylus acutus, krokodýl americký
Crocodylus acutus, krokodýl americký
Crocodylus acutus, krokodýl americký
Crocodylus acutus, krokodýl americký
Crocodylus acutus, krokodýl americký

Fotografovaly Jindřiška Vančurová, dne 28. 2. 2014 (Kostarika, Río Tárcoles), a Věra Svobodová, dne 28. 8. 2017 (Panama, Archipiélago de Bocas del Toro).