Arthur John Cronquist se narodil dne 19. března 1919 v San José v Kalifornii, zemřel 22. března 1992 v Provo v Utahu. Severoamerický botanik, autor taxonomického systému.

Po rozvodu rodičů vyrůstal u matky zaměstnané u Union Pacific Railroad v Pocatello v Idahu. K zájmu o přírodu ho přivedlo členství v skautské organizaci. Studoval na University of Idaho a v roce 1938 získal bakalářský stupeň, jeho botanické sběry se zachovaly v univerzitním herbáři. V dalším studiu pokračoval na Utah State University a magisterský stupeň dokončil v roce 1940 pod vedením B. Maguira (1904–91). Po nehodě z dětství měl poškozenou pravou ruku, což ho uchránilo před vojenskou službou. Místo toho se mohl věnoval práci na doktorátu na univerzitě v Minnesotě u C. O. Rosendahla, v disertační práci se zabýval revizí rodu Erigeron a titul PhD. získal v roce 1944. Už během práce na disertaci (v roce 1943) mu nabídli místo v Newyorské botanické zahradě. Dostal za úkol kriticky zpracovat čeled Asteraceae pro The New Britton & Brown Illustrated Flora, kterou tehdy připravoval Henry Gleason (1882–1975). Postupně pracoval na University of Georgia (1946–48) a pak 3 roky na Washington State University. Krátce se také dostal do Evropy jako botanik v Bruselu při akci zahraniční pomocí (1951–52). Ale nakonec se vrátil do botanické zahrady v New Yorku, kde pracoval až do konce své kariéry.
Při práci zjišťoval, že uznávaný taxonomický systém A. Englera (1844–1930) a K. Prantla (1849–93), uvedený v jejich Die Natürlichen Pflanzenfamilien, neodpovídá jeho zkušenostem. I když původně studoval především Asteraceae, po mnoha diskusích s dalšími botaniky začal v roce 1957 publikovat práce přispívající k novému pohledu na klasifikaci rostlin. Změnami taxonomického systému se v té době zabývali i další botanikové – Američan Robert F. Thorn (narozen 1920), Dán Rolf Dahlgren (1932–87) a A. L. Tachtadžjan (1910–2009). Každý z nich vypracoval své vlastní taxonomické schéma, Cronquistovo se nakonec rozšířilo nejvíce. Dobře si při práci rozuměl s Tachtadžjanem, se kterým se v 60. letech minulého století spřátelil a navzájem konzultovali svou práci. Dokonce se naučil rusky, aby mohl studovat vědeckou literaturu ze SSSR. Několikrát SSSR navštívil, setkal se s Tachtadžjanem a dalšími sovětskými botaniky a přeložil mnoho botanických prací z ruštiny. První rozsáhlý taxonomický přehled publikoval v The Evolution and Classification of Flowering Plants v roce 1968, rozšířené druhé vydání vyšlo v roce 1988.
V roce 1981 publikoval An Integrated System of Classification of Flowering Plants. Kvetoucí rostliny rozdělil na dvě třídy (class) s mnoha podtřídami, rozčleněnými na úroveň čeledí, s popisem a definicí taxonů. Celkem to je 64 řádů a 321 čeledí v třídě Magnoliopsida a 19 řádů a 65 čeledí v třídě Liliopsida. Systém byl přijat a často používán např. v Gleasonově a Cronquistově práci Manual of the Vascular Plants of Norteastern United States and Adjacent Canada (1991). V roce 1986 obdržel Cronquist od Linnean Society of London medaili za svůj přínos k systematické botanice.
K dalším Cronquistovým pracím patří The Natural Geography of Plants (1964, s H. Gleasonem), Vascular Plants of the Pacific Northwest (s C. Hitchcockem: Vascular cryptogams, gymnosperms and monocotyledons, 1969; Salicaceae to Saxifragaceae. 1964; Saxifragaceae to Ericaceae, 1961; Ericaceae to Campanulaceae, 1959; Compositae, 1955.), Flora of the Pacific Northwest, 1974, spolu s Hitchcockem. Zemřel na srdeční selhání při práci, při studiu herbářových položek rodu Mentzelia v herbáři Brigham Young University v Provo.
Arthur John Cronquist je jedním z nejvýznamnějších botaniků 20. století, známý rozsáhlou znalostí rostlin a schopností syntézy. Na jeho počest byly pojmenovány: Cronquistia a Cronquistianthus, oba Asteraceae. Standardní autorská botanická zkratka CRONQUIST.

Cronquist