William Maclure se narodil v roce 1763 v Ayr ve Skotsku, zemřel dne 23. 3. 1840 v San Angel v Mexiku. Americký geolog, kartograf a filantrop.

Jako syn obchodníka se po krátké návštěvě New Yorku v roce 1782 stal partnerem v londýnské firmě amerických obchodníků. V roce 1796 ho obchodní záležitosti přivedly do Virginie v USA, kde se usadil. V roce 1803 navštívil Francii a během pobytu v Evropě ho zaujala geologie. V roce 1807 se vrátil do USA a věnoval se geologickému průzkumu USA, mapoval Allegheny a další území. Výsledky svého výzkumu předal American Philosophical Society (Observations on the Geology of the United States explanatory of a Geological map), byly publikovány v Society´s Transactions s první geologickou mapou USA. V roce 1817 vyšla revidovaná edice mapy, doplněná Observations on the Geology of the United States of America. V roce 1812 opět navštívil Francii a po návratu se stal členem nově založené Akademie přírodních věd ve Philadelphii. Od roku 1817 byl 22 let prezidentem této akademie. V roce 1819 navštívil Španělsko, kde se pokusil založit vysokou zemědělskou školu v Alicante, ale neuspěl. Po návratu do USA v roce 1824 žil několik let v New Harmony v Indianě, kde se zabýval plánem vytvořit nový moderní způsob zemědělské výuky. Pro opakující se zdravotní potíže se přestěhoval do Mexika, kde zůstal až do své smrti.

Bývá nazýván otcem americké geologie. Jmenuje se po něm Mount Maclure v kalifornském národním parku Yosemite. Na jeho počest byl pojmenován rod Maclura Nutt., maklura, Moraceae; rostlinu z materiálů nasbíraných Lewisem a Clarkem pojmenoval T. Nuttall (1786–1859) na počest přítele Maclura aurantiaca. Nuttall neznal starší název Ioxylon pomiferum (jedovaté jablko), který vytvořil C. S. Rafinesque (1783–1840). C. K. Schneider (1876–1851) proto pro rostlinu vytvořil novou kombinaci, jméno Maclura pomifera, kde použil druhové jméno Rafinesqua, jak má být podle pravidel platného publikování jmen rostlin.
maclura-pomifera