John Torrey se narodil dne 15. srpna 1796 v New Yorku, zemřel 10. března 1873 tamtéž. Americký botanik.

Torrey

Ve věku asi 15 let se seznámil s přírodovědcem a vychovatelem Amosem Eatonem, díky tomu se začal zajímat o botaniku, mineralogii a chemii. V roce 1815 začal studovat medicínu na College of Physicians and Surgeons New York, kterou dokončil v roce 1818 jako doktor medicíny. Začal lékařskou praxi, ale brzy se uplatnil jako přírodovědec.
V letech 1822 až 1855 působil jako profesor chemie na College of Physicians and Surgeons. V letech 1824–27 byl profesorem chemie, geologie a mineralogie na vojenské akademii ve West Point. Současně byl (1824–26, znovu 1838) presidentem Lyceum of Natural History v New Yorku. V letech 1830-54 působil jako profesor chemie a přírodních věd na částečný úvazek na College of New Jersey (později Princeton University). V roce 1836 byl jmenován botanikem státu New York. V letech 1854–73 byl vedoucím United States Assay Office New York (puncovní úřad). V roce 1963 patřil k zakládajícím členům National Academy of Sciences. Založil Torrey Botanical Club, kde byl prvním presidentem od roku 1873. Celý život se zajímal o výuku botaniky a chemie.
Jeho první botanickou prací je pravděpodobně Catalogue of Plants growing spontaneously within Thirty Miles of the City of New York. V roce 1824 publikoval Flora of the Northern and Middle Sections of the United States, v roce 1926 A Compendium of the Flora of the Northern and Middle States. V roce 1830 se stal jeho spolupracovníkem Asa Gray (1810–88). V roce 1831 publikoval Torrey americké vydání práce J. Lindleye An Introduction to the Natural System of Botany. V letech 1830–43 spolu s Asa Grayem vydal A Flora of North America, v roce 1843 vydal A Flora of the State of New York. Popsal mnoho rostlin, např. Acer glabrum, Pinus monophylla, Physalis mollis, Rubus ursinus, Astragalus lonchocarpus, Phacelia douglasii, Solidago curtisii. Poprvé popsal masožravou rostlinu Darlingtonia z čeledi Sarraceniaceae, kterou pojmenoval po příteli (Darlington William, 1782–1863, botanik v Philadelphii).

Je považován za jednoho z otců americké botaniky, věnoval pozornost klasifikaci rostlin a flóře různých oblastí západu Ameriky. Měl rozsáhlý soukromý herbář a knihovnu, které věnoval v roce 1860 Columbia College, v roce 1899 byl herbář přenesen do New Yorku a stal se jádrem sbírky New York Botanical Garden. Byl také důležitým a spolehlivým rádcem mladším kolegům (např. Asa Gray), centrální osobností profesionalizace botaniky v 19. století v Americe.
Používaná zkratka jeho jména je TORR. Na jeho počest byl pojmenován rod Torreya Arn., toreja, Torreyaceae; druhových jmen na jeho počest je mnoho, např. Acer torreyi, Yucca torreyi, Amaranthus torreyi, Anthericum torreyi, Aster torreyi, Atriplex torreyi, Cornus torreyi, Scirpus torreyi, Juncus torreyi, Ephedra torreyana, Pinus torreyana.