Syn.: Cupressus japonica L. fil.
Čeleď: Cupressaceae Bartl. – cypřišovité
Cryptomeria japonica
Rozšíření: Japonsko a jihovýchodní Čína (provincie Fujian, Jiangxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang, v dalších provinciích zřejmě nepůvodní). Pěstuje se v parcích a dendrologických zahradách celého mírného pásu, může i zplaňovat (např. Azorské ostrovy). V Čechách byla poprvé vysazena na Sychrově v roce 1845.
Ekologie: Důležitá lesní dřevina Japonska, oblíbená také v tamních chrámových parcích a zahradách. Nejčastěji se zde vyskytuje v pásmu od 600 do 1200(–2050) m n. m., v oblastech s ročními srážkami 1000–3000 mm a roční průměrnou teplotou 8–16 ºC, na půdách mírně až silně kyselých, vlhkých.
Popis: Vždyzelený strom s kůlovým kořenem, 20–40(–50) m vysoký, koruna kuželovitá, borka červenohnědá, odlupující se v pruzích, i na starších větvích se mohou objevovat výmladky. Jehlice šídlovité, srpovitě zakřivené, kýlnaté, ve šroubovici, v 5 podélných řadách, zelené, přes zimu se často zbarvují červenohnědě. Samčí šištice jsou nahloučené na konci postranních větévek, samičí na konci prýtů, jednotlivé, šišky jsou kulovité, 1–3 cm dlouhé, dřevnatějící, dozrávají 1. rokem, semenné šupiny 3–6zubé, podpůrné šupiny mají nazpět ohnutý osten. Obvykle se dožívá věku 350 let, výjimečně až 945 let.
Cryptomeria japonicaCryptomeria japonica
Cryptomeria japonicaCryptomeria japonica
Využití: Jedná se o okrasnou dřevinu často vysazovanou pro svůj charakteristický tvar do velkých zahrad a parků. Druh je poměrně dosti variabilní, v kultuře se objevují i některé kultivary. Dřevo je lehké, měkké, ale pružné a pevné, středně trvanlivé.
Rekordy druhu: Nejvyšší evropská kryptomerie dosahuje 39,5 m výšky, roste ve Francii, naše nejvyšší domácí exempláře dosahují výšky 29 m.
Cryptomeria japonica
Fotografováno v září 2006 (Brno-Soběšice).