Syn.: Cardamine bulbifera (L.) Crantz
Česká jména: kyčelnice cibulonosná (Presl 1819, Opiz 1852), kyčelnice cibulonosná, konopáč (Sloboda 1852), řeřišnice cibulkatá, zubová bylina (Čelakovský 1879), kyčelnice cibulkonosná (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: kyčelnice cibulonosná (Reuss 1853), kyčelnica cibuľkonosná (Dostál 1950), zubačka cibuľkonosná (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Dentaria bulbifera
Rozšíření: Evropa a Malá Asie – od Británie po povodí Donu a Kavkaz, na jihu po střední Apeniny a střední Řecko, na severu po jižní Skandinávii. U nás se vyskytuje roztroušeně ve vyšších polohách.
Ekologie: Roste v květnatých bučinách i smíšených lesích, na zastíněných stanovištích, na podkladech mírně bazických až mírně kyselých, v pásmu od podhůří do hor.
Dentaria bulbifera
Popis: Vytrvalá bylina, 30–60 cm vysoká, lodyha přímá, nevětvená. Přízemní listy jsou řapíkaté, lichozpeřené, 2–3jařmé, lístky úzce kopinaté nebo podlouhlé, pilovité, lodyžní listy střídavé, k vrcholu lodyhy se zmenšují až na čárkovitě kopinaté. V úžlabí listů se objevují hnědé až temně fialové pacibulky. Květy (3–12) v hustém hroznu, korunní lístky obvejčité, světle fialové, růžové až bělavé, kvetou od dubna do června. Plodem jsou šešule, které však dozrávají jen zřídka. Většinou se rostlina rozmnožuje vegetativně pacibulkami.
Dentaria bulbiferaDentaria bulbifera
Dentaria bulbifera
Dentaria bulbifera
Fotografováno ve dnech 28. 5. 2006 (Bílé Karpaty, Javořina) a 23. 4. 2011 (Boleradice).