Syn.: Stereodon vernicosus Mitt., Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst., Limprichtia vernicosa (Mitt.) Loeske, Scorpidium vernicosum (Mitt.) Tuom.
Čeleď: Amblystegiaceae G. Roth – rokýtkovité
Hamatocaulis vernicosus
Rozšíření: Holarktický druh, zasahující do střední Ameriky, dále je znám i ze severní Afriky. V ČR se vyskytuje roztroušeně až vzácně téměř po celém území státu, hojněji v jižních a východních Čechách a v jižní části Českomoravské vrchoviny. Z celé ČR je známo necelých 30 lokalit.
Ekologie: Na nenarušených nebo jen minimálně narušených rašelinných loukách v pahorkatinách a předhořích.
Hamatocaulis vernicosus
Popis: Rostliny středně velké až robustní, zelené, hnědavé až fermežově hnědé, ojediněle purpurové, v souvislých polštářích nebo roztroušené mezi jinými mechorosty. Lodyhy vystoupavé až vzpřímené, 8–20(–30) cm dlouhé, dosti pravidelně zpeřeně větvené, na koncích hákovitě zakřivené. Rhizoidy ojedinělé, nepatrně větvené. Lodyžní listy oválné až vejčité, 2–3 mm dlouhé a 0,6–1,2 mm široké, náhle silně srpovité až kroužkovité, postupně zúžené do zašpičatělé a někdy i žlábkovitě svinuté špičky, nejširší ve střední části listu, vyduté, silně řáskaté, okraj listu celokrajný nebo nepravidelně zubatý, plochý. Žebro silné, jednoduché, zřídka i rozdvojené, obvykle mizí za polovinou listu. Větevní listy menší, většinou neřáskaté. Buňky čárkovité, červíčkovitě zprohýbané, bazální buňky kratší, 12–18 µm široké, někdy hnědavě až purpurově pigmentované, křídelní buňky chybí. Dvoudomý druh. Štět 4–5 cm, purpurový. Tobolka vodorovná, vyhrblá, válcovitá.
Záměny: Od podobných druhů dříve řazených do rodu Drepanocladus se liší absencí křídelních buněk. Výrazné je jeho hnědé (fermežové zbarvení), ale vytváří stanovištní modifikace, takže na zbarvení nelze spoléhat. Výrazné je hákovité zakřivení listů na konci lodyhy a větví. Od dalších podobnějších druhů, Scorpidium cossonii a S. revolvens, se odlišuje kromě úplné absence křídelních buněk a centrálního svazku v lodyze ještě absencí lodyžní hyalodermis.
Ohrožení a ochrana: Zranitelný druh. Dle Směrnice o stanovištích č. 92/43/EHS je tento druh chráněný. V ČR jeho ochranu zajišťuje vyhláška č. 166/2005 Sb. Pro jeho ochranu bylo v rámci soustavy Natura 2000 navrženo celkem 16 evropsky významných lokalit. Zákonem chráněný druh také ve Švýcarsku a Irsku.
Hamatocaulis vernicosus
Hamatocaulis vernicosus
Hamatocaulis vernicosus
Hamatocaulis vernicosus
Hamatocaulis vernicosus
Fotografováno ve dnech 21. 7. 2009 (u obce Hluboká na Vysočině), 2. 5. 2011 (u Rohozné) a 25. 5. 2007 (PP Louky v Jeníkově).